Quảng Bình: Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thời gian qua Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Bình (Trung tâm) đã nỗ lực triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến cho người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Trong năm 2021, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phóng sự “Chìa khóa để doanh nghiệp phát triển” phát sóng trên kênh QBTV -  Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Bình tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Chương trình Quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030.

Trung tâm đã biên soạn, thiết kế, in ấn, cấp phát 6000 tờ gấp tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp và 2000 cuốn cẩm nang sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và hộ gia đình cấp phát đến các cơ quan, hiệp hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã phối hợp với UBND các xã Thái Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, xã Quảng Kim huyện Quảng Trạch tổ chức mô hình sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại khu dân cư. Trung tâm đã tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại khu dân cư và cấp phát 1.100 bóng đèn tiết kiệm điện cho 550 hộ dân thuộc hai xã này, thông qua đó tạo phong trào tiết kiệm năng lượng trong cộng đồng, khu dân cư.

Trung tâm KC và XTTM Quảng Bình cấp phát đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho người dân tại xã Thái Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Trung tâm KC và XTTM Quảng Bình cấp phát đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng cho người dân tại xã Quảng Kim, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân nâng cao nhận thức trong việc sử dụng năng lượng, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khoẻ cho con người và hướng đến phát triển bền vững, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu chung của Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Song song với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Trung tâm chú trọng hỗ trợ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp.

Cụ thể, Trung tâm đã hỗ trợ cải tạo nâng cấp hệ thống chiếu sáng tại xưởng theo hướng sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho 02 xưởng sản xuất trong lĩnh vực may công nghiệp của Công ty TNHH Xây dựng và May mặc Minh Tuấn và Công ty TNHH Xây dựng Lâm Minh.

Trung tâm KC và XTTM Quảng Bình hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH Xây dựng và May mặc Minh Tuấn.
Trung tâm KC và XTTM Quảng Bình hỗ trợ lắp đặt đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng tại Công ty TNHH Xây dựng Lâm Minh.

Từ đó, cả doanh nghiệp và người lao động đều nâng cao ý thức và hình thành thói quen tiết kiệm năng lượng trong quá trình làm việc, góp phần tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thực hiện việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trong doanh nghiệp không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển bền vững.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm đã và đang thực sự đem lại hiệu quả lâu dài cho người dân và các doanh nghiệp. Mặc dù với nguồn kinh phí còn hạn chế, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình đã nỗ lực triển khai đa đạng các hoạt động, góp phần hoàn thành các mục tiêu của chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, doanh nghiệp đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông, hỗ trợ, tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn. Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia vào các lớp tập huấn về sử dụng năng lượng tiết kiệm, mô hình tiết kiệm năng lượng tại khu dân cư...

Cảnh Hưng