Sản xuất kinh doanh khởi sắc, thu ngân sách 4 tháng tăng khá

Bốn tháng đầu năm, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021; trong đó có động lực từ tình hình sản xuất kinh doanh khởi sắc, xuất nhập khẩu tăng trưởng tích cực.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 4/2022 ước đạt 160,2 nghìn tỷ đồng, tăng 3,2 nghìn tỷ đồng so với số thu tháng trước. Trong đó thu nội địa ước đạt 129,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, do một số khoản thu phát sinh trong quý I được kê khai nộp ngân sách vào đầu quý II theo chế độ quy định.

Thu từ dầu thô trong tháng 4/2022 ước đạt 6,6 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 1,3 nghìn tỷ đồng so với tháng trước. Giá dầu thanh toán bình quân của Việt Nam trong tháng khoảng 122,7 USD/thùng, tăng 62,7 USD/thùng so với giá dự toán; sản lượng dầu trong tháng ước đạt 0,7 triệu tấn.

Thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4/2022 ước đạt 24,1 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 4,4 nghìn tỷ đồng so với tháng trước, trên cơ sở tổng số thu thuế đạt 35,8 nghìn tỷ đồng, giảm khoảng 3,7 nghìn tỷ đồng so tháng trước; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ trong tháng khoảng 11,7 nghìn tỷ đồng.

Tính chung 4 tháng đầu năm, thu NSNN ước đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 45,7% dự toán, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2021 (ngân sách trung ương ước đạt 46,4% dự toán; ngân sách địa phương ước đạt 45% dự toán).

Trong đó, thu nội địa 4 tháng ước đạt 520,3 nghìn tỷ đồng, bằng 44,2% dự toán, tăng 9,1% so cùng kỳ năm 2021. Kết quả này phản ánh sát tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm. Các chính sách của Chính phủ về hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã phát huy hiệu quả, một số ngành có đóng góp số thu lớn cho NSNN duy trì mức tăng trưởng khá.

Thu từ dầu thô 4 tháng ước đạt gần 24,1 nghìn tỷ đồng, bằng 85,4% dự toán, tăng 93,4% so cùng kỳ năm 2021, chủ yếu do giá dầu tăng mạnh, bình quân 4 tháng đạt khoảng 97,4 USD/thùng (tăng 37,4 USD/thùng so dự toán, tăng 49,8% so cùng kỳ); sản lượng dầu thô thanh toán đạt khoảng 3 triệu tấn, bằng 42,9% kế hoạch.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu 4 tháng ước đạt 100,9 nghìn tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán, tăng 27,1% so cùng kỳ năm 2021, trên cơ sở tổng số thu thuế ước đạt 145,9 nghìn tỷ đồng, bằng 41,4% dự toán; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 45 nghìn tỷ đồng, bằng 29,4% dự toán.

Hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục tăng trưởng tích cực; luỹ kế kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hoá có thuế tính đến ngày 15/4/2022 đạt khoảng 42,8 tỷ USD, tăng 7,86% so cùng kỳ năm 2021, trong đó các mặt hàng chủ yếu đóng góp số thu lớn cho ngân sách tăng mạnh như: dầu thô xuất khẩu, dầu thô nhập khẩu, xăng dầu nhập khẩu và các mặt hàng nguyên liệu dệt, may, da giày, điện thoạt, linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử nhập khẩu, hóa chất...

Tổng chi cân đối NSNN tháng 4/2022 ước đạt 132,8 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 470,2 nghìn tỷ đồng, bằng 26,3% dự toán, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: chi đầu tư phát triển ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 18,48% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2021 đạt 18,65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); chi trả nợ lãi ước đạt 33,8 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 35,3%); chi thường xuyên ước đạt 340,2 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% dự toán (cùng kỳ năm 2021 là 32,6%).

Ngân sách Trung ương đã chi từ dự phòng để bổ sung cho các địa phương 963,5 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định. Bên cạnh đó, đã thực hiện xuất cấp 27,19 nghìn tấn gạo dự trữ quốc gia để khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, cứu trợ, cứu đói cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt đầu năm.

Riêng về chi đầu tư phát triển, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 518,1 nghìn tỷ đồng, bên cạnh đó các địa phương đã giao kế hoạch vốn đầu tư của địa phương (từ các nguồn tăng thu, kết dư ngân sách địa phương,…) tăng khoảng 42 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn được giao (không kể số kế hoạch vốn các địa phương giao tăng thêm) đạt 92,23% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Cân đối ngân sách trung ương và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Trong 4 tháng đầu năm, đã thực hiện phát hành 45,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, với kỳ hạn bình quân 15,64 năm, lãi suất bình quân 2,4%/năm.

Việt Hằng