Sinh viên sư phạm có thể không được hỗ trợ sinh hoạt phí

Đây là đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với trường hợp sinh viên sư phạm học tập yếu.

Hiện nay, sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm.

Sau 3 năm triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề xuất bổ sung điểm mới vào nội dung quy định mức hỗ trợ theo kết quả học tập để tạo động lực cho sinh viên sư phạm và nâng cao chất lượng.

Theo Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2020/NĐ-CP, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sinh viên sư phạm được hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Tuy nhiên, từ năm thứ hai và các năm học tiếp theo, sinh viên sư phạm có điểm trung bình chung học tập đạt loại yếu hoặc điểm rèn luyện đạt loại yếu sẽ không được xét hỗ trợ để chi trả chi phí sinh hoạt phí. Cơ sở đào tạo giáo viên thực hiện việc xét hỗ trợ sinh hoạt phí cho sinh viên sư phạm theo năm học.

Nhận định về đề xuất, một số chuyên gia giáo dục cho biết việc bổ sung quy định là hợp lý để tạo động lực học cho sinh viên sư phạm. Bên cạnh đó, cần xem xét thêm về chính sách hỗ trợ giáo viên mới ra trường.

Thực tế, giáo viên mới ra trường có hệ số lương không cao. Sau khi trừ đi bảo hiểm xã hội thì lương thực của một số giáo viên thậm chí còn thấp hơn mức hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng. Đây là điều chưa hợp lý.

Để thu hút các bạn trẻ theo học ngành sư phạm, việc hỗ trợ sinh viên trong thời gian học tập tại trường là chưa đủ còn phải đảm bảo mức lương giáo viên phù hợp với chi phí sinh hoạt hiện nay.

Bảng lương giáo viên từ 1/7/2023

Bảng lương giáo viên
Bảng lương giáo viên
Bảng lương giáo viên
Bảng lương giáo viên

 

Ngọc Châm