Sở Công Thương Lạng Sơn có Giám đốc mới

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa tổ chức công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn.

Theo đó, UBND tỉnh Lạng Sơn bổ nhiệm Ông Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn. Việc bổ nhiệm này thay thế Ông Vũ Hồng Thủy, Giám đốc Sở Công Thương nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn cho Ông Phùng Quang Hội.

Thay mặt UBND tỉnh Lạng Sơn, ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phùng Quang Hội, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương Lạng Sơn. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Ngọc Thưởng ghi nhận, đánh giá cao những thành tích ông Phùng Quang Hội đã đạt được trong thời gian công tác vừa qua và mong muốn ông Phùng Quang Hội tiếp tục nỗ lực, không ngừng học hỏi, tu dưỡng, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng tập thể CBCC-NLĐ Sở Công Thương thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình chung cùng Ban lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn
Ông Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chụp hình chung cùng Ban lãnh đạo Sở Công Thương Lạng Sơn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phùng Quang Hội cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lạng Sơn, tập thể lãnh đạo cùng toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan đã tin tưởng, tín nhiệm. Ông cũng khẳng định sẽ nỗ lực cống hiến để hoàn thành tốt trọng trách được giao, cùng với tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức trong cơ quan phát huy sức mạnh đoàn kết, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Dương Hoàng