Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, Ninh Bình tập trung gỡ khó cho sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn đặt ra cho doanh nghiệp, tỉnh Ninh Bình đang tích cực gặp gỡ, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ tháo gỡ vưỡng mắc để thúc đẩy sản xuất kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu đề ra trong năm 2023.

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tỉnh Ninh Bình đã tập trung nhiều nguồn vốn để hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Ninh Bình tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023. Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, quảng bá, xúc tiến du lịch; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn về sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cho các doanh nghiệp. 

Trong công tác chỉ đạo điều hành, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Ninh Bình luôn dành sự quan tâm rất lớn đối với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Hàng năm UBND tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp. Cùng với đó định kỳ vào thứ 5 tuần cuối cùng hàng tháng, lãnh đạo UBND Tỉnh tiếp doanh nghiệp tạo nhiều kênh thông tin để các doanh nghiệp có thể phản ánh, trao đổi thông tin liên quan.

Khu công nghiệp Khánh Phú - Ninh Bình
Khu công nghiệp Khánh Phú, Ninh Bình

Những tháng đầu năm 2023, tình hình sản xuất của tỉnh Ninh Bình về cơ bản tăng trưởng đạt 8,45% so với cùng kỳ năm trước, xếp thứ 6 cả nước và thứ 2 khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Tuy nhiên, trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước còn nhiều thách thức đặt ra cho hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp, trước dự báo tiếp tục có những khó khăn thời gian tới, vừa qua tỉnh Ninh Bình đã tổ chức Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Hội nghị diễn ra ngày 18/5/2023 có sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và hơn 100 doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thông qua gặp mặt doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, các sở, ban, ngành và địa phương đã lắng nghe những những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện tình hình chính trị, kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, thị trường tiêu thụ bị thu hẹp, số lượng đơn đặt hàng và quy mô đơn hàng giảm, giá nguyên vật liệu tăng cao; thị trường bất động sản gặp khó khăn, giá bất động sản suy giảm...

Các doanh nghiệp chia sẻ còn một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn hiện nay như: đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, lừa đảo trên mạng xã hội, công tác phòng chống dịch bệnh, hỗ trợ tuyển dụng lao động; nhóm vấn đề thủ tục đầu tư, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; các vấn đề về chính sách thuế, tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp...

Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh
Hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở ý kiến của các doanh nghiệp, để kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp, UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tinh thần là các sở, ngành phải hướng dẫn cho doanh nghiệp rõ ràng, một lần, hiệu quả, phải đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong xem xét giải quyết các thủ tục hành chính của doanh nghiệp. 

Đối với các nội dung kiến nghị ngoài thẩm quyền giải quyết của địa phương, tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo các Bộ, ngành trung ương xem xét, giải quyết nhất là các chính sách về thuế, xuất nhập khẩu…

Ông Phạm Quang Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc chủ trương chỉ đạo của Tỉnh về hỗ trợ cho cộng đồng doanh nghiệp, theo đúng như tinh thần của Bí thư Tỉnh ủy đã nêu "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả" và thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tình hình để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc phát sinh cho doanh nghiệp.

 Cụm công nghiệp Cầu Yên, Thành phố Ninh Bình 
 Cụm công nghiệp Cầu Yên, Thành phố Ninh Bình 

Với tinh thần cầu thị, đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, các cấp lãnh đạo tỉnh Ninh Bình lắng nghe, tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp đầu mối là Ban Quản lý khu công nghiệp, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình cam kết cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trong thời gian tới.

Thông qua các buổi gặp mặt doanh nghiệp hàng năm và đặc biết Hội nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệpnăm 2023,  các vấn đề cụ thể được doanh nghiệp đề xuất là xác đáng, thẳng thắn, có tính chất giải trình, thể hiện tin tưởng rất lớn vào chính quyền đã làm tốt vai trò kiến tạo, đổi mới phương thức điều hành từ quản lý sang phục vụ, đồng hành và chia sẻ với doanh nghiệp, người dân.

Văn Thắng