Tập đoàn Novaland (NVL) vừa thanh toán một phần lô trái phiếu quá hạn 430 tỷ đồng

Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL) cho biết vừa thanh toán thêm một phần lô trái phiếu 430 tỷ đồng đã bị quá hạn hơn 7 tháng. Bên cạnh đó, các công ty chứng khoán vừa bán giải chấp một lượng cổ phiếu NVL thấp nhất từng được ghi nhận.
Tập đoàn Novaland
Tính đến cuối tháng 9/2023, nợ phát hành trái phiếu của Tập đoàn Novaland là gần 40.200 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm nay.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) đã có thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc đã thanh toán thêm 11,5 tỷ đồng trên tổng số 255 tỷ đồng dư nợ còn lại của lô trái phiếu NVLH2123013.

Lô trái phiếu NVLH2123013 được Tập đoàn Novaland phát hành ngày 28/9/2021, kỳ hạn 18 tháng, đáo hạn vào ngày 28/3/2023, có mức lãi suất cố định 10,5%/năm. Tổng giá trị của lô trái phiếu này là 430 tỷ đồng.

Liên quan đến vấn đề xử lý nợ trái phiếu của Tập đoàn Novaland, hãng Chứng khoán BIDV (mã cổ phiếu BSI) mới đây đã thông báo bán giải chấp tổng cộng 41,7 triệu cổ phiếu NVL của Tập đoàn NovaGroup (37,5 triệu cổ phiếu NVL) và Diamond Properties (4,2 triệu cổ phiếu NVL) kể từ ngày 01/11/2023 cho đến khi “bán hết tài sản đảm bảo theo chỉ định của người sở hữu trái phiếu”.

Tập đoàn NovaGroup và Diamond Properties hiện là hai cổ đông lớn của Tập đoàn Novaland với tỷ lệ sở hữu lần lượt ở mức 20,8% và 9,24% vốn cổ phần Tập đoàn Novaland.

Hai tổ chức trên đều có liên hệ đến ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Tập đoàn Novaland. Theo các dữ liệu gần nhất, nhóm cổ đông liên quan đến gia đình ông Bùi Thành Nhơn đang nắm giữ gần 43% vốn cổ phần tại Tập đoàn Novaland.

Đợt bán giải chấp này liên quan đến 01 lô trái phiếu do Chứng khoán BIDV làm đại lý phát hành, có tổng mệnh giá phát hành 1.000 tỷ đồng, chịu mức lãi suất cố định 10,5%  và đáo hạn vào tháng 9/2023. Trái phiếu này được đảm bảo bằng cổ phần của Tập đoàn Novaland sở hữu bởi các cổ đông.

Trên thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, Tập đoàn Novaland cho biết đang tiếp tục đàm phán với các trái chủ để thay đổi kỳ hạn lô trái phiếu này. Tuy nhiên, với việc Chứng khoán BIDV thông báo bán giải chấp trên cho thấy quá trình đàm phán giữa Tập đoàn Novaland và các trái chủ của lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng nêu trên hiện chưa đạt được tiếng nói chung.

Giá cổ phiếu NVL Tập đoàn Novaland
Khối lượng giao dịch và xu hướng giá cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Xem thêm: "Tại sao lượng lớn nhất cổ phiếu NVL lại bị bán giải chấp vào thời điểm này?" trên Tạp chí Công Thương tại đây.

Theo dữ liệu của Sở giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE) mới công bố, vào ngày 1/11, các công ty chứng khoán đã bán giải chấp tổng cộng hơn 9.200 cổ phiếu NVL, bao gồm: 9.237 cổ phiếu NVL do Tập đoàn NovaGroup nắm giữ và 11 cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của Diamond Properties.

Đây là lượng bán giải chấp cổ phiếu NVL thấp nhất từng được ghi nhận. Với khối lượng bán nhỏ như trên, tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn NovaGroup và Diamond Properties tại Tập đoàn Novaland gần như không bị thay đổi.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2023, tại thời điểm 30/9/2023, tổng nợ vay tài chính của Tập đoàn Novaland là gần 59.000 tỷ đồng, giảm 9% so với thời điểm đầu năm nay. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.053, giảm gần 18% so với đầu năm; nợ phát hành trái phiếu là 40.174 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Vay bên thứ ba là 10.078 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm nay, còn lại là chi phí phát hành trái phiếu và vay bên liên quan.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc ngày 8/11, thị giá cổ phiếu NVL đã tăng kịch biên độ, đạt 15.500 đồng/cổ phiếu, tăng gần 49% so với mức đáy lịch sử hồi đầu tháng 3/2023.

Duy Quang