Thái Nguyên: Phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Vừa qua, tại Thái Nguyên đã diễn ra Lễ ký quy chế phối hợp công tác giữa Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.
xuất, nhập khẩu
Hai bên phối hợp sẽ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại tỉnh Thái Nguyên

Ông Trần Đức Hùng, Cục trưởng Cục Hải quan Bắc Ninh cho biết, thời gian qua sự phối hợp giữa Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban Quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên đã phát huy được vai trò, chức năng của mỗi đơn vị trong việc quản lý và hỗ trợ hiệu quả cộng đồng doanh nghiệp trong triển khai các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, hai đơn vị đã cùng xác nhận điều kiện kiểm tra giám sát hải quan của các doanh nghiệp chế xuất theo quy định tại Nghị định 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Cùng với đó, hai bên cũng đã xác minh, truy tìm đối với tổ chức, cá nhân có dấu hiệu bỏ trốn khỏi địa chỉ đăng ký kinh doanh, theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Hai đơn vị cũng đã phối hợp hiệu quả trong việc hướng dẫn các nhà đầu tư tìm hiểu quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật hải quan, trong quá trình các doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong thời gian tới, khi quy chế được ký kết thì Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác của hai đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư của các tổ chức kinh tế có xuất khẩu, nhập khẩu, hải quan trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Quy chế cũng nêu rõ, hai bên sẽ tạo điều kiện thuận lợi, rút ngắn thủ tục hành chính và đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng và phát triển của tỉnh Thái Nguyên.

Đồng thời, phát hiện và xử lý kịp thời những nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế trong các khu công nghiệp có hành vi vi phạm pháp luật, từ đó phòng ngừa, ngăn chặn và hạn chế những tác động tiêu cực đối với xã hội.

Đặc biệt, ông Trần Đức Hùng cho biết, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ có những hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp từ khi doanh nghiệp có hoạt động tìm hiểu đầu tư vào địa bàn tỉnh Thái Nguyên tại Ban quản lý các Khu công nghiệp. Giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giảm đầu mối khi tìm hiều các chính sách quy định về đầu tư, quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

xuất, nhập khẩu
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh góp phần cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh sẽ góp phần cải thiện xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong những năm tiếp theo, đặc biệt là nâng cao diệm số các chỉ số thành phần như chỉ số chi phí thời gian, chỉ số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp...; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.

Để phát huy hiệu qua thực hiện Quy chế phối hợp giữa 2 đơn vị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng đề nghị Ban Quản lý các KCN Thái Nguyên và Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh cần nghiên cứu, triển khai, thực hiện tốt các nội dung trong Quy chế phối hợp để hoàn thành các nhiệm vụ mỗi đơn vị được giao. Bên cạnh đó, mỗi đơn vị phải bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải Quan trọng việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với lĩnh vực của ngành. Tăng cường phối hợp với các Sở, Ban, ngành của tinh trong triển khai các hoạt động quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Trịnh Việt Hùng cũng đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tăng cường hỗ trợ và tư vấn kịp thời thủ tục xuất nhập khẩu hàng hoá cho các doanh nghiệp có hoạt động đầu tư trên địa bàn các KCN nói riêng, toàn tỉnh nói chung. Giúp doanh nghiệp giảm thời gian, giam đầu mối khi tìm hiểu các chính sách về đầu tư, thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh là đơn vị trực thuộc Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hải quan trên địa bàn 03 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên.

Cục Hải quan Bắc Ninh quản lý khoảng 4.100 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan 10 tháng đầu năm 2022; trong đó, các doanh nghiệp làm thủ tục tại Chi cục Hải quan Thái Nguyên là 450 doanh nghiệp, nổi bật là một số doanh nghiệp có quy mô rất lớn, thuộc hệ thống các tập đoàn đa quốc gia như SamSung; Canon...

Năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đạt con số 163 tỷ USD và đã trở thành đơn vị Hải quan có kim ngạch xuất nhập khẩu đứng đầu cả nước. Tính đến ngày 10/11 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 152 tỷ USD và vẫn tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong các đơn vị Hải quan cả nước; trong đó kim ngạch xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đạt 42,8 tỷ USD bằng 106% cùng kỳ năm 2021).

Tính đến ngày 10/11 số thu ngân sách nhà nước trên địa bản Hải quan Bắc Ninh quản lý đạt con số đạt 10.961 tỷ đồng, riêng tỉnh Thái Nguyên đạt 2.734 tỷ đồng, vượt 44% chỉ tiêu thu NSNN được giao.

[Quảng cáo]

Minh Huế