Than Núi Béo thành lập công trường cơ giới hoá đầu tiên

Sau khi Công trường đi vào hoạt động ổn định sẽ được giao thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành tại 2 lò chợ 21102 và 21103 để hoàn thành sản lượng khai thác đạt mức 300.000 tấn than trong năm 2020.
than nui beo
Lễ công bố quyết định thành lập Công trường cơ giới hóa.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin đang tiến hành khai thác hầm lò từ mức -50 mét đến -300 mét. Để đạt công suất thiết kế khai thác 2 triệu tấn than hầm lò/năm vào năm 2022, Công ty đã và đang tăng cường áp dụng công nghệ mới trong sản xuất than hầm lò.

Ngày 27/4/2020, Công ty đã chính thức công bố quyết định thành lập Công trường Cơ giới hóa đầu tiên để đáp ứng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khai thác than, đào chống lò. Trước khi thành lập Công trường, nhằm chuẩn bị đủ nhân lực làm chủ công nghệ mới, Công ty đã cử nhiều cán bộ, công nhân sang các đơn vị bạn học tập kinh nghiệm vận hành và tuyển dụng cán bộ chủ chốt của Công trường là những nhân tố có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực áp dụng cơ giới hóa.

Sau khi Công trường đi vào hoạt động ổn định sẽ được giao thực hiện các biện pháp quản lý, điều hành tại 2 lò chợ 21102 và 21103 để hoàn thành sản lượng khai thác đạt mức 300.000 tấn than trong năm 2020.

Sự kiện thành lập công trường cơ giới hóa đầu tiên sẽ giúp Công ty Than Núi Béo nâng cao sản lượng khai thác than, tạo cơ sở để Công ty tiếp tục thành lập thêm các công trường cơ giới hóa tiếp theo, góp phần nâng cao năng suất lao động và giảm chi phí sản xuất.

 

 

Hoàng Hiền/TKV