Than Thống Nhất: Dành 1,5 tỷ đồng thưởng cho tập thể, cá nhân đạt các danh hiệu thi đua năm 2020

Năm 2020, các phong trào thi đua ở Công ty Than Thống Nhất – TKV đã thực sự tạo động lực lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể CBCNV năng động sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ góp phần cùng Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ SXKD năm 2020.
than thong nhat
Lãnh đạo Tập đoàn TKV trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước giai đoạn 2018-2019 cho CBCNV Công ty

Ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất đã tổ chức gặp mặt CBCNV để triển khai nhiệm vụ SXKD và phát động thi đua của năm. Các phong trào thi đua được phát động rộng khắp tới mọi vị trí sản xuất và mang lại hiệu quả cao như: Thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, thu nhập tiền lương.

Thi đua phấn đấu đạt năng suất dẫn đầu Công ty, Tập đoàn TKV đối với các tập thể tổ, đội, phân xưởng đặc biệt là các Phân xưởng Khai thác và Đào lò. Thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch, hoàn thành kế hoạch vượt trước thời gian, đảm bảo KTCB - ATLĐ. Thi đua đảm nhận các công trình việc khó, các công trình trọng điểm, các công trình mang tính đột phá trong việc cải tiến kỹ thuật. Thi đua làm tốt công tác KTCB - ATVSLĐ, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố, quản lý tốt hệ thống giá thủy lực, thiết bị vật tư được trang bị, đảm bảo giữ tốt dùng bền, tiết kiệm chi phí...

Các phong trào thi đua đã thực sự tạo động lực lôi cuốn, khuyến khích mọi cá nhân, tập thể, năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Để đánh giá những đóng góp của CBCNVC trong mọi hoạt động SXKD, Công ty đã tiến hành bình xét các danh hiệu thi đua năm 2020 với kết quả bình xét như sau: có 23 tập thể đạt lao động xuất sắc, 55 tập thể lao động tiên tiến, 178 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở”, 2.374 cá nhân đạt lao động tiên tiến.

Ngoài ra, Công ty còn đề nghị Nhà nước tặng Bằng khen Thủ tưởng Chính Phủ cho 02 cá nhân. Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước” cho 13 cá nhân, tặng Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp cho 05 tập thể và 15 cá nhân. Tập đoàn TKV tặng thưởng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp Tập đoàn” cho 27 cá nhân.

Để ghi nhận những thành tích CBCNV đã đạt được, Công ty quyết định thưởng cho các tập thể đạt Danh hiệu Tổ Lao động tiên tiến, Tổ Lao động xuất sắc và cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở với tổng số tiền thưởng 1,5 tỷ đồng.

Việc bình xét các danh hiệu thi đua đã đánh giá và tôn vinh những giá trị lao động của CBCNVC-LĐ trong một năm công tác, từ đó tạo động lực để khuyến khích các cá nhân, tập thể thi đua lao động sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2020 đảm bảo mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”.

 

Cẩm Nhung