Thành phố Hồng Ngự: Phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra năm 2022

Với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp lãnh đạo thành phố, tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồng Ngự đã có những chuyển biến tích cực, khởi sắc, phục hồi trên hầu hết tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, hướng tới hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra của cả năm 2022

Năm 2022, thành phố Hồng Ngự tỉnh Đồng Tháp tiếp tục huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội và xã hội hóa trên một số lĩnh vực, trong đó vốn ngân sách nhà nước do Thành phố quản lý là 273 tỷ đồng đầu tư 61 công trình; Vốn đầu tư từ ngân sách cấp trên cho 05 dự án đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư khoảng 2.987 tỷ đồng; Vốn ngoài ngân sách Nhà nước khoảng 1.654 tỷ đồng cho 06 dự án đang đầu tư và chuẩn bị đầu tư . Các dự án đang được triển khai thực hiện và dự kiến hoàn thành trong giai đoạn năm 2022- 2023.

Thành phố Hồng Ngự thủ phủ cá tra
Thành phố Hồng Ngự thủ phủ cá tra

Trong triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị, Tổng vốn đầu tư Thành phố được giao năm 2022 khoảng 250 tỷ đồng, trong đó vốn Tỉnh khoảng 40 tỷ đồng cho 40 công trình; vốn Thành phố là 209 tỷ đồng với 12 công trình; Trong 9 tháng đầu năm 2022, Thành phố đã triển khai thi công 57 công trình (25 chuyển tiếp từ năm 2021 và 32 dự án mới), trong đó đã nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng 20 công trình, ước giải ngân trong 9 tháng là 189.133/250.133 tỷ đồng, đạt 75,6% so với kế hoạch.

Thành phố Hồng Ngự tập trung thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thương mại dịch vụ; từng bước đầu tư phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; xác định chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi.

Thành phố tăng cường thu chi ngân sách đảm bảo phân bổ đủ nguồn cho chi xây dựng cơ bản, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch và phát triển đô thị, bảo vệ môi trường hướng đến phát triển bền vững. Các dự án trọng điểm cần tập trung thực hiện có thể kể đến như: dự án Kè bảo vệ bờ bao kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng; Kè chống xói lở bờ sông Tiền, phường An Lạc và các khu bố trí tái định cư cho 02 dự án kè,…

Thành phố Hồng Ngự đề ra mục tiêu tiếp tục phấn đấu trở thành đô thị phát triển của khu vực, là trung tâm thương mại, trung chuyển hàng hóa của tỉnh và của vùng. Đồng thời phát triển các dịch vụ về tài chính, du lịch, giáo dục, y tế; công nghiệp chế biến gắn với nông nghiệp đô thị; kết nối với các đô thị liên vùng; phát triển kinh tế kết hợp bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Quy hoạch chung TP.Hồng Ngự đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang thực hiện mở thầu lần 02, dự kiến quy hoạch chung hoàn thành trong quý III/2022; đã phê duyệt 05/10 quy hoạch phân khu, chuẩn bị triển khai 13/16 quy hoạch chi tiết trong thời gian tới.

Thành phố Hồng Ngự
Thành phố Hồng Ngự

Phấn đấu đến năm 2025, thành phố Hồng Ngự hoàn thành quy hoạch chung phát triển đô thị; xây dựng thành phố hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại III, hoàn thành 1/5 tiêu chí đô thị loại II. Đến năm 2030, TP. Hồng Ngự phấn đấu đạt đô thị loại II, hướng đến xây dựng đô thị thông minh; là trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch biên giới, đầu mối giao thông quan trọng kết nối khu vực vùng đồng bằng sông Cửu Long với Campuchia và quốc tế./.   

Văn Thắng