Thép cán nóng của Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ của Maroc

Thép cán nóng của Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ của Maroc, do Việt Nam là nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể.
thep can nong
Thép cán nóng của Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ của Maroc

 

Cục Phòng vệ thương mại (PVTM) – Bộ Công Thương nhận được thông tin về việc Maroc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với thép cán nóng nhập khẩu.

Theo đó, ngày 25/5/2023, Maroc ban hành kết luận rà soát thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cản nóng nhập khẩu (hot-rolled sheets) được phân loại theo mã HS 72.08, 72.11.13, 72.11.14, 72.11.19, 72.25.30, 72.25.40, 72.26.20.00.11, 72.26.20.00.20, 72.26.20.00.51, 72.26.20.00.52,72.26.20.00.59, 72.26.91 và 72.26.99.80.00.

Tại kết luận rà soát, Maroc quyết định tiếp tục áp dụng thuế tự vệ đối với các sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19/6/2023 đến ngày 18/6/2026. Mức thuế là 23%, giảm 1% mỗi năm tiếp theo.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, Việt Nam tiếp tục được loại trừ khỏi biện pháp tự vệ do là nước đang phát triển có lượng nhập khẩu không đáng kể.

Trước đó, Maroc quyết định áp dụng thuế tự vệ đối với một số sản phẩm thép cán nóng nhập khẩu kể từ ngày 19/6/2020 đến ngày 18/6/2023. 

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Việt Nam cho thấy, tháng 4/2023 Việt Nam xuất khẩu 973.549 tấn sắt thép, đạt 812 triệu USD, tăng lần lượt 11,4% và 18% so với tháng trước đó.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất khẩu 3,25 triệu tấn sắt thép, trị giá đạt 2,52 tỷ USD, tăng 0,6% về lượng và giảm 23,6% về trị giá.