Thông qua phương án đầu tư dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4

Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ kho cảng LNG Thị Vải, tiêu thụ khoảng 1,4 triệu tấn LNG/năm và nhiên liệu dự phòng là dầu DO. Theo dự kiến, dự án Nhơn Trạch 3 và 4 sẽ được khởi công trong quý 2/2021.

Đại hội Cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2020 của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) cuối tuần qua đã thông qua phương án đầu tư xây dựng Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4 với tổng công suất từ 1.300-1.760 MW.

Theo PV Power, Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 & 4 được xây dựng tại tỉnh Đồng Nai gồm hai nhà máy điện, mỗi nhà máy công suất khoảng 650 MW đến 880 MW.

Với tổng vốn đầu tư dự kiến là 32.481 tỷ đồng; trong đó vốn chủ sở hữu là 25% và vốn vay là 75%, dự án sẽ sử dụng nhiên liệu là khí hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ kho cảng LNG Thị Vải, tiêu thụ khoảng 1,4 triệu tấn LNG/năm. Nhiên liệu dự phòng là dầu DO.

PV Power cũng cho biết, để đảm bảo nguồn tài chính cho Dự án này triển, trong tháng 2/2020, PV Power và 2 đối tác nước ngoài là Citibank và Ingbank đã ký thư ủy quyền để tổ hợp hai ngân hàng nước ngoài này hỗ trợ thu xếp vốn dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.

Ngoài ra, để đảm bảo nguồn nhiên liệu cho Dự án Nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4, PV Power và Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) cũng đã ký kết Hợp đồng khung cung cấp và tiêu thụ LNG cho dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 hồi giữa năm 2019. Theo dự kiến, Dự án Nhơn Trạch 3&4 sẽ được khởi công trong quý II/2021.

Theo báo cáo tại Đại hội cổ đông năm 2020, 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế của PV Power ước đạt 1.553 tỷ đồng, bằng 92% cùng kỳ nhưng đã đạt 76% kế hoạch năm.

Năm 2020, PV Power đặt mục tiêu tổng sản lượng điện là 21.600 triệu kWh, trong đó nhà máy điện Cà Mau 1&2 đạt 7,044 tỷ kWh, nhà máy điện Vũng Áng 1 đạt sản lượng 6,248 tỷ kWh, Nhơn Trạch 2 đạt 4,5 tỷ kWh.

Cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu đạt 35.449 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,2% so với mức thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, kế hoạch lợi nhuận sau thuế giảm 28,4% còn 2.044 tỷ đồng. Cổ tức năm 2019 tỷ lệ 3% bằng tiền mặt.

Thanh Xuân