Thủy điện Sơn La: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Công ty Thủy điện Sơn La vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nhận diện thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch và sử dụng mạng xã hội an toàn, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thực hiện Quy chế phối hợp về công tác đảm bảo an ninh trật tự công trình thủy điện Sơn La, đồng thời, tổ chức hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" Công ty Thủy điện Sơn La vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về nhận diện thông tin xấu độc, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch và sử dụng mạng xã hội an toàn, công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang phát triển mạnh mẽ, tác động đến mọi lĩnh vực và mọi quốc gia, dân tộc, cùng với đó là sự bùng nổ của internet - mạng xã hội, bên cạnh các mặt tích cực về sự phát triển nhanh của internet thì còn đó vô số hệ lụy, tiêu cực cũng phát sinh từ sự bùng nổ này. Lợi dụng các đặc tính lan truyền nhanh, khả năng mở rộng phạm vi tác động, vượt qua rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý, gây tác hại trên diện rộng, không gian mạng xã hội ngày càng được các thế lực thù địch, phản động lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá nhà nước ta. Bên cạnh đó, lợi dụng sự phát triển của hệ thống công nghệ thông tin, tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng ngày càng tinh vi, phức tạp và đa dạng.

Thủy điện Sơn La

Thông qua Hội nghị, cán bộ, nhân viên, người lao động trong Công ty Thủy điện Sơn La đã được trang bị những kỹ năng, vốn hiểu biết để nhận diện, phân biệt các thông tin xấu, độc mà các thế lực thù địch, phản động, các thủ đoạn, phương thức mà các đối tượng xấu, tội phạm công nghệ cao thường sử dụng. Từ đó, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng tránh, đấu tranh loại bỏ các thông tin xấu, độc, tin giả, tin sai sự thật trên mạng xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng, tự bảo vệ bản thân, gia đình, đơn vị, đồng thời góp phần bảo vệ an ninh tổ quốc.

Thông tin Thủy điện Sơn La

Thủy điện Sơn La nằm trên sông Đà tại thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam.

Nhà máy có công suất lắp máy 2.400 MW, với 6 tổ máy, khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005. Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á tại thời điểm đó.

Thanh Hà