Thủy điện Sông Ba Hạ tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số

Thực hiện chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2), thời gian qua, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ đã tích cực, khẩn trương lập kế hoạch, chương trình chuyển đổi số trong tất cả các hoạt động của đơn vị.

Nhận thấy sự cấp thiết và tầm quan trọng của chuyển đổi số, EVN đã lấy chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” nhằm đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ, kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

sổ tay về chuyển đổi số của EVN
Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025, thời gian qua, thực hiện chủ trương từ EVN, EVNGENCO2 đã chỉ đạo và triển khai nhiều giải pháp để thực hiện thành công Đề án chuyển đổi số trong đơn vị.

Xác định để chuyển đổi số thành công, trước tiên là phải chuyển đổi nhận thức người lao động (để họ xác định được đây là trách nhiệm) qua đó từng bước đáp ứng và triển khai có hiệu quả quá trình chuyển đổi số, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) đã tổ chức xây dựng và triển khai đào tạo nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số, kế hoạch chuyển đổi số... trong từng lĩnh vực của Công ty. Qua đây toàn thể người lao động tại đơn vị được tiếp cận được các thông tin khái quát về chuyển đổi số của Tập đoàn; hiểu biết được các định hướng, các chỉ tiêu chuyển đổi số của EVN, EVNGENCO2, của Công ty, đồng thời hiểu được lợi ích của việc chuyển đối số đối với người lao động.

Lãnh đạo Công ty đã tuyên truyền, phổ biến và quán triệt đến toàn thể CB-NLĐ nghiêm túc thực hiện các nội dung kiến thức về chuyển đổi số thông qua Đề án chuyển đổi số tổng thể của EVN; Sổ tay chuyển đổi số trong EVN; Chỉ đạo về kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO2, tích cực tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến Chuyển đổi số trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN” và kế hoạch chuyển đổi số của Thủy điện Sông Ba Hạ.

Lan tỏa mạnh mẽ nhận thức về chuyển đổi số cho CB-NLĐ, Công ty đã thực hiện đa dạng hóa các hình thức đào tạo, thông qua các cuộc họp giao ban, đào tạo trực tuyến, học tập trực tuyến trên phần mềm Elearning của EVN. Năm 2021, Công ty đã thực hiện đào tạo các bài giảng về nhận thức chuyển đổi số trên phần mềm E-Learning của EVN, 100% CB-NLĐ đã tích cực tham gia học tập.

Để thực hiện thành công công tác chuyển đổi số theo kế hoạch, Thủy điện Sông Ba Hạ cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình, khóa học đào tạo chuyển đổi nhận thức cho CB-NLĐ về công tác chuyển đổi số. Lãnh đạo các cấp của đơn vị cũng sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tích cực đến người lao động để nâng cao nhận thức và hành động trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị; tạo động lực và khích lệ CB-NLĐ phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số, với tinh thần chủ động, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty, hướng tới mục tiêu sớm trở thành doanh nghiệp số trong tương lai.

Hồng Thanh