Thủy điện Trung Sơn tham gia huấn luyện tự vệ cơ quan tại BCH quân sự huyện Quan Hóa

Khóa huấn luyện nhằm bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nhận thức cơ bản về chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật của tiểu đội tự vệ TSHPCo, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, vận dụng vào xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Thực hiện kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự (Ban CHQS) huyện Quan Hóa về việc huấn luyện đơn vị tự vệ, cơ quan, tổ chức năm 2022, từ ngày 19/9 -23/9/2022, Tiểu đội tự vệ Công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã hoàn thành khóa huấn luyện tại Ban CHQS huyện Quan Hóa.

Mục tiêu Khóa huấn luyện nhằm bồi dưỡng, huấn luyện, nâng cao nhận thức cơ bản về chính trị, trình độ kỹ, chiến thuật của tiểu đội tự vệ TSHPCo, sử dụng thành thạo vũ khí trang bị, vận dụng vào xử lý tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn, cơ quan, đơn vị.

Cụ thể nội dung huấn luyện bao gồm: huấn luyện điều lệnh đội ngũ, huấn luyện kỹ thuật bắn súng AK47; những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại vũ khí; chiến thuật cấp tổ, tiểu đội dân quân tự vệ; xử trí các tình huống theo phương án chiến đấu, phòng thủ dân sự, giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội…

hình ảnh tại Khóa huấn luyện
Các chiến sỹ lực lượng tiểu đội tự vệ của Thủy điện Trung Sơn được huấn luyện nhiều kiến thức, kỹ thuật như bắn súng AK47; những kiến thức cơ bản về sử dụng các loại vũ khí...

Với phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc", công tác huấn luyện chú trọng vào các động tác kỹ thuật, chiến thuật huấn luyện chuyên sâu, thực hiện đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, sát với nhiệm vụ, đối tượng, địa bàn cũng như phương án tác chiến, vũ khí thiết bị, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện toàn diện, cơ bản, thuần thục về kỹ thuật và chiến thuật.

Chủ động, sáng tạo, tích cực phát huy nội lực các chiến sỹ Tự vệ TSHPCo nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng và rèn luyện thói quen kỷ luật quân đội. Trên tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, tiểu đội tự vệ TSHPCo đã hoàn thành Khóa huấn luyện theo kế hoạch của Ban CHQS huyện Quan Hóa.

hình ảnh tại khóa huấn luyện

Tiểu đội tự vệ TSHPCo đã hoàn thành Khóa huấn luyện theo kế hoạch của Ban CHQS huyện Quan Hóa.

Kết thúc đợt huấn luyện, các chiến sỹ không chỉ quen với môi trường, điều kiện huấn luyện. Từ những kỹ thuật và kiến thức thu nhận được, các chiến sỹ Tự vệ TSHPCo cùng trung đội tự vệ Ban CHQS huyện Quan Hóa nắm bắt được các bước trong công tác xây dựng, huấn luyện, quản lý, điều hành, hoạt động đối với trung đội tự vệ, đảm bảo xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, số lượng hợp lý, chất lượng cao, phù hợp với đặc điểm tình hình của Công ty, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vinh - Sinh