Thủy điện Trung Sơn triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

Ngày 03/01/2024, tại Hà Nội Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tại Hội nghị, Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch Kiêm Giám đốc Thủy điện Trung Sơn đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 và phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ năm 2024 của đơn vị.

Giám đốc Thủy điện Trung Sơn báo cáo tại hội nghị
Ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn báo cáo kết quả tại Hội nghị

Theo đó năm 2023 Thủy điện Trung Sơn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, chuyển đổi số trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan về giá cả vật tư thiết bị, tỷ giá hối đoái biến động, lưu lượng nước về ít (chỉ bằng 70% so với năm 2022)….

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sát sao của EVNGENCO2, Ban Lãnh đạo Công ty và sự cố gắng đoàn kết của CBCNV, năm 2023 Thủy điện Trung Sơn đã tập trung nguồn lực khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ các giải pháp tận dụng tối đa nguồn nước phát điện hiệu quả….;

Đồng thời Công ty cũng đã phối hợp chặt chẽ với các Cấp chính quyền địa phương trong thực hiện công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn hạ du; Đặc biệt tích cực phối hợp chặt chẽ với Trung tâm điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) trong công tác vận hành nhà máy và thị trường điện; Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật…

Kết quả năm 2023 Thủy điện Trung Sơn đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao với sản lượng điện sản xuất năm 2023 đạt 743,7 triệu kWh, đạt 128% kế hoạch Bộ Công Thương giao, đặt 90% so với kế hoạch EVNGENCO2 giao.

ông Trần Văn Dư phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thủy điện Trung Sơn
Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Tại Hội nghị ông Phạm Quang Chiến – Quản đốc phân xưởng vận hành Nhà máy Thủy điện Trung Sơn đã trình bày tham luận về các giải pháp thiết thực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024; ông Lê Tấn Duy – Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn, Chủ tịch Công đoàn Công ty tham luận về sự phối hợp chặt chẽ với các phòng chuyên môn, việc tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, hưởng ứng các sự kiện lớn của đất nước, ngành Điện, Công ty, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, khuyến khích Người lao động tích cực hơn trong lao động sản xuất…

Khen thưởng tại Hội nghị
Ông Trần Văn Dư – Phó Tổng Giám đốc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Tổng Giám đốc trao tặng giấy khen cho các tập thể của Thủy điện Trung Sơn

Hội nghị đã biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Trần Văn Dư ghi nhận những những kết quả Thủy điện Trung Sơ đã đạt được trong năm 2023. Nhận định năm 2024, ông Dư bày tỏ EVNGENCO2 cũng như Thủy điện Trung Sơn sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, nhất là tình hình thiếu hụt nước về hồ chứa, tỷ giá ngoại hối biến động…

Với mục tiêu góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong mùa khô, ông Trần Văn Dư yêu cầu Thủy điện Trung Sơn cần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ năm 2024.

Khen thưởng tại Hội nghị
Ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công Đoàn EVNGENCO2 trao tặng Giấy khen EVNGENCO2 cho các cá nhân Thủy điện Trung Sơn.


Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Trần Văn Dư, ông Vũ Xuân Dũng – Chủ tịch kiêm Giám đốc Thủy điện Trung Sơn đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Công ty Phát điện 2, đồng thời khẳng định năm 2024, toàn thể CBCNV Công ty sẽ phấn đấu đảm bảo vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả trong công tác sản xuất kinh doanh, hoàn thành nhiệm vụ năm.

Trung Sinh