Tiếp nhận đề nghị miễn trừ thuế chống bán phá giá với vật liệu hàn nhập khẩu

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết các doanh nghiệp đáp ứng một số điều kiện có thể nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức với vật liệu hàn từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc.
Vật liệu hàn nhập khẩu từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc đang bị áp thuế chống bán phá giá 11,43% - 36,56% khi vào Việt Nam
Vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan, Trung Quốc đang bị áp thuế chống bán phá giá 11,43% - 36,56% khi vào Việt Nam

Trước đó, ngày 15/8/2022, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (mã số vụ việc: AD15).

Hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá bao gồm que hàn inox 308 có bọc thuốc thuộc mã HS 8311.10.90, 8311.30.99, 8311.90.00 và dây hàn thép đặc không lõi thuốc thuộc mã HS 7217.10.10, 7217.30.19, 7217.90.10, 7229.20.00, 7229.90.20, 7229.90.99, 8311.10.10, 8311.10.90, 8311.30.91, 8311.30.99, 8311.90.00.

Đối với sản phẩm que hàn inox 308, mức thuế chống bán phá giá áp dụng cho các doanh nghiệp Malaysia là 12,78%; với Thái Lan là 36,11%; với Trung Quốc là 11,43%.

Đối với sản phẩm dây hàn thép đặc không lõi thuốc, mức thuế chống bán phá giá cho các doanh nghiệp Malaysia là 14,11% - 34,37%; với Trung Quốc là 22,77% - 36,56%; doanh nghiệp Thái Lan không bị áp thuế chống bán phá giá.

Điều 10 Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT) quy định như sau:

"Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời, biện pháp phòng vệ thương mại chính thức đối với một số hàng hóa nhập khẩu bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc một trong các trường hợp sau:

1. Hàng hóa trong nước không sản xuất được;

2. Hàng hóa có đặc điểm khác biệt với hàng hóa sản xuất trong nước mà hàng hóa sản xuất trong nước đó không thể thay thế được;

3. Hàng hóa là sản phẩm đặc biệt của hàng hóa tương tự hoặc hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước;

4. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không được bán trên thị trường trong nước trong cùng điều kiện thông thường;

5. Hàng hóa tương tự, hàng hóa cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước không đáp ứng đủ lượng sử dụng trong nước;

6. Hàng hóa nhập khẩu nằm trong tổng lượng đề nghị miễn trừ quy định từ khoản 1 đến khoản 5 Điều này phục vụ mục đích nghiên cứu, phát triển và các mục đích phi thương mại khác."

Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, ngày 25/8/2022, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã ban hành thông báo để các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện trên xem xét nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp chống bán phá giá chính thức, bao gồm các tài liệu được quy định tại Điều 14 và Phụ lục III Thông tư 37/2019/TT-BCT.

Hồ sơ đề nghị miễn trừ có thể gửi tới Cổng dịch vụ công trực tuyến theo địa chỉ https://dichvucong.moit.gov.vn hoặc tới Cục Phòng vệ thương mại trước 17h ngày 26/9/2022.

Hiện nay, công suất của ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm que hàn inox và dây hàn lần lượt là 6 nghìn tấn và 66 nghìn tấn, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước. Ngành vật liệu hàn cũng là ngành công nghiệp hỗ trợ đang được khuyến khích và ưu tiên phát triển theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thy Thảo