Kết luận cuối cùng trong điều tra chống bán phá giá sản phẩm vật liệu hàn

Theo Bộ Công Thương, trong thời kỳ điều tra, lượng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc gia tăng so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và lượng sản xuất của ngành sản xuất trong nước.

Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Theo đó, mức thuế CBPG chính thức được áp dụng đối với 03 nước nói trên từ 0% đến 36,56%.

Bộ Công Thương bắt đầu tiến hành vụ việc điều tra từ tháng 3 năm 2021 trên cơ sở đề nghị của của ngành sản xuất trong nước nộp vào tháng 5 năm 2020. Trong quá trình điều tra vụ việc, Bộ Công Thương đã thực hiện theo đúng quy định của Luật Quản lý ngoại thương và các quy định liên quan cũng như Hiệp định CBPG của Tổ chức Thương mại thế giới. Theo đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét và đánh giá kỹ lưỡng tác động của hành vi bán phá giá của hàng hóa nhập khẩu đối với hoạt động của ngành sản xuất trong nước, mức độ bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc cũng như xem xét, tính toán tác động đối với các ngành sản xuất hạ nguồn và người tiêu dùng sử dụng hàng hoá bị điều tra.

Kết quả điều tra cuối cùng cho thấy, trong thời kỳ điều tra, lượng hàng hóa bị điều tra nhập khẩu từ Ma-lai-xi-a, Thái Lan và Trung Quốc gia tăng cả về tuyệt đối và tương đối so với tổng lượng tiêu thụ nội địa và lượng sản xuất của ngành sản xuất trong nước, là nguyên nhân chính gây ra thiệt hại đáng kể đối với ngành sản xuất trong nước.

Hiện nay, công suất của ngành sản xuất trong nước đối với sản phẩm que hàn inox và dây hàn lần lượt là 6 nghìn tấn và 66 nghìn tấn, hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trong nước. Bên cạnh đó, ngành vật liệu hàn là ngành công nghiệp hỗ trợ đang được khuyến khích và ưu tiên phát triển theo Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Bộ Công Thương cho biết, trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành liên quan theo dõi tác động của biện pháp phòng vệ thương mại, tình hình sản xuất, cung-cầu, giá cả... để đảm bảo môi trường cạnh tranh bình đẳng, thuận lợi cho các ngành sản xuất theo đúng quy định.

Tóm tắt thông tin vụ việc

-  Ngày 18 tháng 3 năm 2021, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 947/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thái Lan và Ma-lai-xi-a.

- Ngày 12 tháng 4 năm 2022, CQĐT đã hoàn tất việc điều tra sơ bộ và có công văn báo cáo Lãnh đạo Bộ Công Thương về kết luận điều tra sơ bộ vụ việc AD15 và kiến nghị áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

- Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 706/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

- Ngày 11 tháng 7 năm 2022, Cơ quan điều tra đã tổ chức phiên tham vấn công khai với các bên liên quan nhằm tạo điều kiện cho các bên trình bày ý kiến và cung cấp thông tin cần thiết tới Cơ quan điều tra. Phiên tham vấn được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của đại diện các bên liên quan trong vụ việc. 

- Ngày 15 tháng 8 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1624/QĐ-BCT áp dụng thuế chống bán phá giá (CBPG) chính thức đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma-lai-xi-a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Theo đó, mức thuế CBPG chính thức được áp dụng đối với 03 nước nói trên từ 0% đến 36,56%.

Đăng Huy