Tỉnh Ninh Bình: Hợp nhất TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng "Đô thị Cố đô - di sản"

Tỉnh Ninh Bình đang triển khai thực hiện Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030; trong đó dự kiến hợp nhất TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư với định hướng là “Đô thị cố đô - di sản”.

Ngày 28/8, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030.

Hội nghị nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2030; Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo; Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025.

Ninh Bình
Ninh Bình sẽ thực hiện hợp nhất Thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, để trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, với định hướng là “Đô thị Cố đô-di sản”.

Hợp nhất TP. Ninh Bình và huyện Hoa Lư, mở rộng địa giới TP. Tam Điệp

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030 đặt mục tiêu đến năm 2025, hoàn thành sắp xếp đối với đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Thực hiện hợp nhất Thành phố Ninh Bình và huyện Hoa Lư, đồng thời sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, gắn với định hình tính chất đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là “Đô thị Cố đô - di sản”, dựa trên các giá trị độc đáo về địa tự nhiên - sinh thái, văn hóa - lịch sử, sở hữu di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đồng thời hoàn thiện các tiêu chí công nhận đơn vị hành chính mới sau hợp nhất là đô thị loại I trực thuộc tỉnh; có vị thế trung tâm du lịch vùng và quốc gia, mang giá trị toàn cầu; là trung tâm chính trị - hành chính, văn hóa, kinh tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, dịch vụ chất lượng cao, đầu mối hợp tác quốc tế của tỉnh Ninh Bình.

Điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính Thành phố Tam Điệp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, phát triển Thành phố Tam Điệp theo định hướng trở thành đô thị công nghiệp - dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, thân thiện môi trường gắn với thế bố trí quốc phòng - an ninh, kết nối và chuyển tiếp hài hòa, phù hợp với vùng Di sản Quần thể danh thắng Tràng An và tạo động lực phát triển vùng Đông Nam huyện Nho Quan.

Thực hiện việc sắp xếp các xã, phường, thị trấn không đảm bảo tiêu chuẩn quy định, thuộc diện phải sắp xếp lại theo Kết luận số 48-KL/TW, Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, Nghị quyết số 117/NQ-CP.

Đến năm 2030 hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Hướng tới xây dựng tỉnh Ninh Bình cơ bản đáp ứng các tiêu chỉ thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trước 31/10/2023 hoàn thành xây dựng Phương án sắp xếp tổng thể

Triển khai Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 23/8/2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình, Kế hoạch số 138/KH-TU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 25/8/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 131/KH-UBND về thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 - 2025.

Theo Kế hoạch này, năm 2023, cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2030; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện giai đoạn 2023-2025 và tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác; Tiến hành xây dựng, trình phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính.

Trước ngày 31/10/2023, hoàn thành xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 báo cáo Bộ Nội vụ thẩm định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Trong năm 2024, căn cứ Phương án tổng thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các xã, các huyện góp ý để Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình bổ sung hồ sơ, thủ tục, Đề án chi tiết sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 trình Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành Trung ương liên quan thẩm định xong trước ngày 30/6/2024.

Sau khi có Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (dự kiến xong trước 31/12/2024), tỉnh triển khai thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã với các nhiệm vụ như: tổ chức bộ máy; bố trí cán bộ, công chức, viên chức; giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động dôi dư; xử lý trụ sở, tài sản công.

Đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tổ chức sơ kết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2025 và báo cáo Bộ Nội vụ, dự kiến thời gian trước 31/8/2025.

Sắp xếp đơn vị hành chính phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc tổ chức triển khai, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, tập trung, thống nhất của cấp uỷ đảng; triển khai thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất cao trong hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của Nhân dân. Xác định nội dung công việc gắn với chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và trách nhiệm của người đứng đầu trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính phải phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch nông thôn, quy hoạch đô thị và các quy hoạch khác có liên quan; đồng thời bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, bài bản, khoa học, phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị, địa phương. Thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định với các đơn vị hành chính liên quan, liền kề để đảm bảo tiêu chuẩn quy định, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đối với từng đơn vị hành chính, phát huy những giá trị riêng có của tỉnh và của từng địa phương; ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh, trật tự, an toàn xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; không gây xáo trộn lớn, không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu, sắp xếp đơn vị hành chính gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách hỗ trọ, phương án và lộ trình bố trí, sắp xếp, tinh giản để bảo đảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

Bên cạnh đó, trình tự, thủ tục, nội dung phương án, hồ sơ, đề án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu về thời gian; xác định cụ thể lộ trình, thời gian và nhiệm vụ cho cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát, định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quản thực hiện theo đúng quy định; các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã sau sắp xếp phải bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định; kịp thời sắp xếp các trụ sở, tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính theo đúng quy định, phù hợp, tránh lãng phí.

Thanh Hà