TKV: 5 tháng sản xuất 16,8 triệu tấn than sạch

5 tháng đầu năm 2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã sản xuất 16,83 triệu tấn than nguyên khai, đạt 43 % kế hoạch năm, bằng 90% so với cùng kỳ, trong đó than sạch thành phẩm đạt 16,8 triệu tấn, bằng 43,5% kế hoạch và bằng 89,6% so cùng kỳ.
tkv sản xuất than sạch
5 tháng đầu năm 2023, TKV sản xuất than sạch thành phẩm đạt 16,8 triệu tấn, bằng 43,5% kế hoạch và bằng 89,6% so cùng kỳ

Theo báo cáo của TKV, tháng 5/2023 Tập đoàn đã sản xuất 3,41 triệu tấn than nguyên khai, Than tiêu thụ đạt 4,66 triệu tấn. Như vậy, tính chung 5 tháng đầu năm, Tập đoàn đã sản xuất 16,83 triệu tấn than nguyên khai, đạt 43% kế hoạch năm, bằng 90% so với cùng kỳ. Than sạch thành phẩm đạt 16,8 triệu tấn, bằng 43,5% kế hoạch và bằng 89,6% so cùng kỳ…,

Có thể nói các chỉ tiêu sản xuất - kinh doanh chính của Tập đoàn trong 5 tháng đầu năm 2023 vẫn tiếp tục được duy trì ổn định và có tăng trưởng so với cùng kỳ và đạt được nhiều kết quả tích cực, Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 70.150 tỷ đồng, đạt 41,6 % kế hoạch năm, bằng 108,9 % so với cùng kỳ 2022.

Tháng 6/2023, Tập đoàn đặt kế hoạch sản xuất 3,4 triệu tấn than nguyên khai; 800 triệu Kwh; sản phẩm Alumina 123,5 ngàn tấn; sản xuất thuốc nổ 6.000 tấn…

Để triển khai tốt nhiệm vụ tháng 6, Tập đoàn TKV sẽ tiếp tục tăng cường nhập khẩu than, đáp ứng cho yêu cầu pha trộn, chế biến than để tăng nguồn cung đảm bảo yêu cầu tiêu thụ than cho các nhà máy Nhiệt điện ngay trong mùa nắng nóng; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa Tổ máy số 2 của nhà máy Nhiệt điện Cẩm Phả để đảm bảo kế hoạch đưa tổ máy vào hoạt động.

Đồng thời, các đơn vị khoáng sản sẽ khẩn trương rà soát lại các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và có những điều chỉnh kịp thời nhất là đối với Công ty CP Đồng Tả Phời - Vincacomin. Bên cạnh đó chỉ đạo các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác môi trường, phòng chống mưa bão, công tác an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; làm tốt công tác thi đua khen thưởng, tìm kiếm và xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sỹ trong thời gian tới.

Một số chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn TKV đã đạt được trong tháng 5/2023

- Than nguyên khai: sản xuất 3,41 triệu tấn 

- Than tiêu thụ: 4,66 triệu tấn. 

- Đất bóc: 12,65 triệu m3;

- Đào lò 22.921 mét, trong đó đào lò XDCB 348 m.

- Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi 121 nghìn tấn;

- Tiêu thụ alumin: 139,5 nghìn tấn.

- Tinh quặng đồng sản xuất: 8.164 tấn;

- Sản xuất điện: Sản xuất và tiêu thụ điện: 816 triệu kWh;

- Sản xuất, tiêu thụ thuốc nổ: sản xuất: 6.020 tấn;

- Sản xuất, tiêu thụ Amon Nitrat: Sản xuất 15.000 tấn, tiêu thụ: 10.000 tấn.