TKV: Luôn tuân thủ nguyên tắc ưu tiên sử dụng tối đa hàng Việt

Để ưu tiên hàng Việt, Tập đoàn TKV luôn ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam

Trong những năm qua, thực hiện chỉ đạo các văn bản của Trung ương, Chính phủ và các cấp, trực tiếp là chỉ đạo Đảng ủy Khối và Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Trên cơ sở đó, cơ quan quản lý điều hành TKV đã chỉ đạo các công ty con, đơn vị trực thuộc tăng cường sử dụng sản phẩm dịch vụ do các đơn vị trong Tập đoàn sản xuất; ban hành quy định mua sắm vật tư trong ngành; công bố các chủng loại vật tư trong ngành mà các đơn vị trong TKV thực hiện sản xuất chế tạo.

TKV đã chỉ đạo các công ty trong Tập đoàn tập trung đầu tư, đổi mới công nghệ, tăng cường sự phối hợp, phát huy nội lực của các đơn vị trong việc chế tạo sản xuất và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ cơ khí trong ngành.

Tập đoàn cũng luôn hướng dẫn chặt chẽ việc phối hợp sản xuất kinh doanh các sản phẩm cơ khí trong Tập đoàn trên nguyên tắc: Các hàng hóa trong nước sản xuất được có chất lượng tương đương hàng nhập khẩu, giá cả cạnh tranh thì phải ưu tiên sử dụng hàng trong nước, hạn chế và tiến tới ngừng việc nhập khẩu sản phẩm cùng loại.

Tập đoàn luôn ưu tiên sử dụng nguyên, nhiên, vật liệu và các yếu tố đầu vào là các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam và các sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trong Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Các đơn vị đã có nhiều hợp đồng đặt hàng trong nội bộ TKV, giữa các đơn vị trong Khối cũng như các doanh nghiệp trong nước theo nhu cầu sử dụng phù hợp với mục tiêu Cuộc vận động. Kết quả, hàng năm, các đơn vị sản xuất chính trong TKV đã mua các sản phẩm trong TKV sản xuất với giá trị khoảng trên 2000 tỷ đồng/năm.

vat tu tkv
Chất lỏng thủy lực chống cháy Cominlub HFS dùng trong các lò chợ cơ giới hóa của mỏ hầm lò thuộc TKV do Công ty CP Vật tư TKV nghiên cứu, sản xuất

Nổi bật là sản phẩm dầu nhờn Cominlub do Công ty Cổ phần Vật tư - TKV sản xuất, mức tiêu thụ trong nội bộ TKV hàng năm khoảng 5 triệu lít/năm. Các sản phẩm bảo hộ lao động do TKV tự may gần 51.000 bộ/năm. Hệ thống ống gió lò do TKV tự sản xuất gần 74.000 mét/năm v.v…

TKV đã chủ động có nhiều giải pháp thúc đẩy các hoạt động nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa thông qua các chương trình nghiên cứu KH&CN các cấp (Tập đoàn, Bộ, và chương trình Khai khoáng cấp Nhà nước). Theo đó, TKV đã tổng hợp số liệu của 96 loại thiết bị là các thiết bị đã sản xuất, cung cấp ổn định cho các đơn vị trong ngành với tỷ lệ nội địa hóa cao.

Các thiết bị tập trung vào nhóm thiết bị phục vụ sản xuất Hầm lò; nhóm thiết bị phục vụ sản xuất Sàng tuyển, chế biến than; nhóm thiết bị vận tải, thiết bị đặc chủng, phòng nổ, cấp cứu mỏ; thiết bị cơ khí, chế tạo công suất lớn, như xe goòng, xích máng cào, con lăn, băng tải, cột thủy lực, vì thép chống lò phục vụ sản xuất hầm lò v.v… 

Đối với với các doanh nghiệp trong Khối, bình quân hàng năm TKV đã ký hợp đồng mua sắm trên 220.000 m3 xăng, dầu Diezel của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex và PVOil với giá trị khoảng trên 2.200 - 2.500 tỷ đồng/năm.

Một số đơn vị TKV đã chủ động trong việc cung ứng thép chống lò của Tổng Công ty Thép Việt Nam; cung ứng xi măng của Tổng Công ty Xi măng; cung ứng thiết bị cao su của Tập đoàn Cao Su; phối hợp tốt với các Ngân hàng nhà nước trong việc huy động vốn cho các dự án cũng như công tác quản lý tài chính, chi trả lương, thưởng qua tài khoản cho công nhân, cán bộ, người lao động v.v.

Có thể thấy, Cuộc vận động đã tạo được sức lan toả rộng khắp trong Tập đoàn các Công ty Than - Khoáng sản Việt Nam nói riêng và các đơn vị, tập đoàn, tổng công ty trong Khối Doanh nghiệp Trung ương nói chung.

Hà Anh