TKV: Phòng chống mưa bão: “3 trước”, “4 tại chỗ”

Là các đơn vị có nhiệm vụ chế biến, tiêu thụ than của vùng Cẩm Phả, Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả - TKV và Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV đã luôn chú trọng công tác PCMB, chủ động triển khai “3 trước”, “4 tại chỗ”, ứng phó với mọi tình huống nhằm đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, tài sản trong quá trình sản xuất…
TKV 1
Đảm bảo an toàn cho các thiết bị bốc rót than siêu trường, siêu trọng trong mùa mưa bão

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả hiện đang quản lý và khai thác tuyến luồng cảng biển dài hơn 21 hải lý (từ phao số 0 đến cảng Cẩm Phả) cùng với hoạt động tiêu thụ than tập trung tại các bến cảng nội địa khu vực Cẩm Phả với nhiều phương tiện thủy trong và ngoài tỉnh.

Vị trí vùng nước của Công ty quản lý và hoạt động nằm trên vịnh Bắc Bộ, thường xuyên chịu tác động trực tiếp của bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Vì vậy, để chủ động phòng chống thiên tai, đảm bảo an toàn cho phương tiện và người trong mùa mưa bão, ngay từ giữa tháng 1/2022, Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đã chủ động xây dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (PCTT, TKCN). Trong đó, chủ động thực hiện phương châm “3 trước” (chủ động phòng chống trước; phát hiện xử lý trước; phương tiện, vật tư chuẩn bị trước) và “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ; phương tiện vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ; chỉ huy tại chỗ).

Công ty đã kiện toàn Ban chỉ huy PCTT, TKCN và giao nhiệm vụ cho từng thành viên, xây dựng Phương án PCTT, TKCN chi tiết, cụ thể, phân công rõ người, rõ trách nhiệm để chủ động phối hợp và triển khai khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, đưa ra những tình huống giả định ứng phó với các sự cố có thể xảy ra do mưa bão. Cùng với đó, Công ty còn xây dựng phương án phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện đáp ứng kịp thời trước mọi tình huống. Trên cơ sở đó, các phân xưởng, phòng ban tiếp tục xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể đến từng tổ, đội sản xuất.

Tại Phân xưởng Giao nhận than 1, với địa bàn hoạt động rộng, trong khi đó điều kiện làm việc chủ yếu trên bến cảng, vì vậy mùa mưa bão hằng năm các hoạt động sản xuất của đơn vị rất dễ bị ảnh hưởng. Quản đốc Phân xưởng Phạm Văn Khá, cho biết: Căn cứ phương án PCTT, TKCN của Công ty, phân xưởng đã xây dựng phương án triển khai thực hiện tại đơn vị gắn với thực tế sản xuất, chủ động thực hiện “3 trước”, “4 tại chỗ”.

Phân xưởng tập trung triển khai các biện pháp PCMB trước và trong mùa mưa bão để chủ động ứng phó với mọi tình huống, không để bị động khi có sự cố xảy ra. Trong phương án PCTT-TKCN, đặc biệt chú ý đến việc huy động thiết bị, máy móc dự phòng bảo vệ an toàn các vị trí nhà xưởng, tường bao, mái che, thiết bị. Đồng thời, duy trì lực lượng thường xuyên trực 24/24h sẵn sàng ứng cứu khắc phục kịp thời các sự cố.

TKV 2
Tuyển than Cửa Ông thường xuyên sửa bảo dưỡng, củng cố thiết bị, nhà xưởng trước mùa mưa bão

Để đảm bảo chống trôi than tại các kho bãi than khi mưa lớn trong suốt mùa mưa bão, Công ty tăng cường các biện pháp rà soát, củng cố lại toàn bộ hệ thống tường rào, bờ chắn xung quanh các kho và các bãi than bảo đảm chắc chắn. Bên cạnh đó, khẩn trương nạo vét, củng cố hệ thống rãnh nước, hố lắng than trong các kho đạt yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm nước mưa chảy từ kho than ra ngoài phải qua hố lắng để không bị trôi than và ảnh hưởng đến môi trường khu vực.

Đối với việc chuẩn bị vật tư trước, hằng năm Công ty đều bổ sung kinh phí trang sắm, duy tu bảo dưỡng thiết bị, như: Bạt che than, bao dứa, biển báo nổi trên luồng tàu, tường rào, kè bảo vệ..,. Đặc biệt, để nâng cao năng lực dự báo, Công ty sẽ đầu tư dự án hệ thống thiết bị trạm khí tượng hải văn cảng Cẩm Phả. Công ty cũng chủ động phối hợp, hiệp đồng xây dựng phương án PCTT&TKCN với một số đơn vị, địa phương trên địa bàn để sẵn sàng hỗ trợ, ứng cứu kịp thời khi gặp sự cố xảy ra.

Công ty Tuyển than Cửa Ông là đơn vị quản lý số lượng lớn các thiết bị siêu trường, siêu trọng tại khu vực bến cảng phục vụ bốc rót than. Do đặc thù sản xuất nên thường xuyên bị ảnh hưởng trong mùa mưa bão, Công ty đã chủ động xây dựng Phương án PCTT, TKCN, chú trọng thực hiện “3 trước”, “4 tại chỗ”, tích cực, chủ động thực hiện các biện pháp PCMB trước và trong mùa mưa bão, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của mưa bão đến sản xuất.

TKV 3
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả chủ động PCTT, TKCN, góp phần hoàn thành kế hoạch tiêu thụ than

Tại Phân xưởng Tuyển than 2, đơn vị chủ lực trong sản xuất của Công ty với kế hoạch năm 2022, phân xưởng được giao thực hiện than vào sàng 5,3 triệu tấn, than sạch 3,673 triệu tấn, chiếm 50% sản lượng than vào sàng của Công ty và than sạch chiếm 40% (chưa tính Phân xưởng Tuyển than 4).

Phân xưởng Tuyển than 2 hiện đang quản lý các thiết bị phục vụ cho công tác bốc rót than như 02 hệ thống bốc rót than Hitachi RC1, RC 2; 01 hệ thống đánh đống ST1 thuộc nhóm thiết bị siêu trường, siêu trọng. Ngoài ra, còn có hệ thống trạm điện, hệ thống sàng tuyển, nhà xưởng có mái che cao 24m.

Quản đốc phân xưởng Phạm Thanh Tùng cho biết, các thiết bị siêu trường, siêu trọng được Công ty và đơn vị đặc biệt quan tâm trong công tác PCMB, tất cả các thiết bị đều được bảo vệ, theo dõi giám sát, chằng néo cố định khi có mưa bão. Phân xưởng cũng triển khai các biện pháp PCMB đối với khu vực nhà xưởng, mái tôn, trạm điện, hệ thống sàng tuyển; tổ chức nạo vét, khơi thông hệ thống thoát nước, đảm bảo thoát nước bề mặt và hệ thống thoát nước ngầm…

TKV 4
Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả chuẩn bị nguồn than cấp cho Nhiệt điện Mông Dương

Với việc xây dựng và triển khai thực hiện phương án PCTT, TKCN và “3 trước”, “4 tại chỗ”, các đơn vị đã chủ động trong công tác PCMB trước và trong mùa mưa bão. Qua đó, đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, phương tiện trong quá trình sản xuất, góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

 

H.Hà