TKV: Xây dựng kế hoạch tiêu thụ cấp than cho các hộ điện

Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải tại Hội nghị giao ban trực tuyến điều hành sản xuất tháng 12/2018 tại hai điểm cầu Hà Nội và Quảng Ninh.

Theo báo cáo của Ban Kế hoạch (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - TKV), trong tháng 11, các chỉ tiêu chính như than sản xuất, than tiêu thụ, bốc xúc đất đá, kéo than nguyên khai ra nhà máy tuyển cơ bản hoàn thành kế hoạch tháng. Cuộc phát động thi đua 90 ngày đêm sản xuất và tiêu thụ than quý IV/2018 đã đạt những kết quả khích lệ. Đặc biệt, Dự án Cromit Cổ Định đã khởi động và cho ra 200 tấn sản phẩm ferocom đạt chất lượng đánh dấu sự trở lại sản xuất đầy hứa hẹn.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã đấu giá thành công cổ phần của Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ tầng - TKV và Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin. Kết quả, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà và Hạ tầng - TKV, giá đấu thành công bình quân 10.931 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được 195.321.880.000 đồng; Công ty CP Vận tải thủy - Vinacomin, giá đấu thành công cao nhất là 12.200 đồng/cổ phần, tổng giá trị cổ phần bán được là 93.271.708.400 đồng. Đây là một kết quả được đánh giá là thành công khi lượng cổ phần đưa ra được bán hết và đạt mức giá tốt.

Trong tháng 11, toàn Tập đoàn đã sản xuất 2,92 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 2,95 triệu tấn; sản xuất 87.676 tấn Alumin + hydrat quy đổi, tiêu thụ 116.000 tấn alumin + hydrat quy đổi; sản xuất 1.100 tấn đồng tấm, tiêu thụ 1.427 tấn; sản xuất và tiêu thụ 801 triệu kWh điện... Theo đó, doanh thu toàn Tập đoàn đạt 9.347 tỷ đồng.

Tháng 12, Tập đoàn đặt mục tiêu sản xuất 3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ tối thiểu 3,538 triệu tấn để đáp ứng cho các hộ để khách hàng không bị hết than phục vụ sản xuất; sản xuất 112.000 alumin, 4.000 tấn tinh quặng đồng, 1.000 tấn đồng tấm, 900 tấn kẽm thỏi, 12.000 tấn tinh quặng sắt, 850 triệu kWh điện, 5.000 tấn thuốc nổ; 12.500 tấn amon nitrat.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2018, Tổng Giám đốc TKV lưu ý, cần tập trung vào một số công việc cần làm ngay như: Xây dựng kế hoạch tiêu thụ theo kịch bản cấp than cho các hộ điện đã thoả thuận với EVN nguồn cung từ than trong nước và/hoặc than nhập khẩu, than pha trộn; làm việc với các nhà máy điện để xác định cụ thể nguồn cấp; lên kế hoạch xuất khẩu than, than tiêu thụ cho hộ xi măng, phân bón hoá chất.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Giám đốc TKV về quản lý lao động và điều hành tiền lương các tháng cuối năm 2018 theo công văn số 5611/TKV-TCNS ngày 26/10/2018. Điều hành tiền lương các tháng cuối năm 2018 và năm 2019 theo hướng tăng ngày công thợ lò (khoảng 21 công/tháng) tiếp tục cân đối tiền lương 2019 theo nguyên tắc tổng quỹ lương không tăng, tăng năng suất lao động, hoàn thiện cơ chế khuyến khích thợ lò tăng ngày công làm việc cũng như tăng cường công tác an toàn trong lao động sản xuất.

H.G