Tổng cục Năng lượng: Phong trào thi đua tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Thi đua, khen thưởng ở Tổng cục Năng lượng (TCNL) được coi là một trong những yếu tố quan trọng, là động lực để tăng cường đoàn kết, phát huy vai trò, năng lực của các đơn vị và cá nhân. Sau gần 5 năm

5 năm, nhiều kết quả cao từ phong trào thi đua

Năm 2011, Tổng cục Năng lượng mới được thành lập trên cơ sở sắp xếp lại Vụ Năng lượng (cũ) và một số đơn vị khác của Bộ Công Thương, có chức năng tham mưu, giúp Bộ Công Thương tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp năng lượng, thúc đẩy sự phát triển ngành Công Thương.

Trong giai đoạn 2011 - 2015, các phong trào thi đua của TCNL luôn tập trung vào việc thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Năng lượng. Theo đó, kết quả thực hiện các phong trào thi đua luôn phản ánh qua thực tiễn và kết quả hoạt động của TCNL trên các lĩnh vực cụ thể.

Trong 5 năm qua, công tác tham mưu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của TCNL đã được đẩy mạnh. TCNL đã xây dựng 32 văn bản QPPL, bao gồm các Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư liên quan tới lĩnh vực Năng lượng, tiết kiệm năng lượng; Chủ trì xây dựng các chiến lược về năng lượng, quy hoạch ngành, kế hoạch, quy chế quản lý tiêu thụ, định mức kinh tế trong kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong các lĩnh vực: thăm dò, khai thác, chế biến, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu than; công nghiệp khí, công nghiệp lọc hóa dầu, tàng trữ và dự trữ quốc gia về dầu thô và các sản phẩm xăng dầu; đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, điện nông thôn; Hoàn thành các quy hoạch ngành/lĩnh vực: Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét đến triển vọng năm 2030; Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng than bùn trên phạm vi cả nước đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam đến năm 2020, có xét đến đến năm 2030; Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung các đề án thăm dò, dự án đầu tư mỏ cấp bách năm 2014 vào Quy hoạch phát triển ngành Than Việt Nam đến năm 2020, có xét triển vọng đến năm 2030.

Trong công tác chuyên môn, Tổng cục đã tiến hành tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025; xây dựng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Xây dựng Chiến lược phát triển ngành Điện lực Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035; Hoàn thành thẩm định và trình duyệt quy hoạch phát triển điện lực các tỉnh/thành phố giai đoạn 2011-2015, có xét đến 2020 của 63 tỉnh/thành phố trong cả nước; Xây dựng đề án cơ chế kinh doanh khí và giá khí theo thị trường; Đàm phán Hiệp định Chính phủ Việt Nam - Liên bang Nga và Thỏa thuận cam kết và bảo lãnh của Chính phủ (GGU) đối với dự án nâng cấp, mở rộng nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất; Theo dõi, giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm trong lĩnh vực điện, than, dầu khí, đảm bảo các dự án đưa vào vận hành đúng tiến độ, đặc biệt dự án thủy điện Sơn La đưa vào vận hành sớm hơn 01 năm so với tiến độ đã được Quốc hội thông qua mang lại hiệu quả cao cho dự án; Theo dõi hoạt động sản xuất kinh doanh của các Tập đoàn, Tổng công ty về lĩnh vực công nghiệp khí, công nghiệp lọc hóa dầu, tàng trữ và dự trữ quốc gia về dầu thô, các sản phẩm xăng dầu và các dự án trọng điểm dầu khí: Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Tổ hợp Hóa dầu miền Nam, Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn...

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng

Tổng kết hàng năm, Tổng cục Năng lượng có từ 90 - 95% cán bộ công chức đạt danh hiệu Lao động tiên tiến. Trong đó, có trên 15% cá nhân được công nhận Chiến sĩ thi đua các cấp; Có trên 90% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến và có 85% tập thể đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc; Có 18 Bằng khen cấp Bộ được trao tặng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc thuộc Tổng cục; 5 Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, 7 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 4 Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 50 Bằng khen của Bộ trưởng đã được trao cho các cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đặc biệt, Tổng cục Năng lượng đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba (năm 2014) vì đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào thực hiện Chương trình Điện khí hóa nông thôn Việt Nam, góp phần cho sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen (năm 2013) vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình đàm phán về cam kết của Chính phủ đối với dự án Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn và 2 lần được Bộ trưởng Bộ Công Thương tặng Cờ thi đua xuất sắc (năm 2013, 2014). Năm 2015, Hội đồng Thi đua khen thưởng Bộ Công Thương đang trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho Tổng cục Năng lượng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác thực hiện dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 2.

Kết quả trên đây thể hiện rõ sự ghi nhận và đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và cơ quan các cấp đối với những công lao của cán bộ công chức TCNL và đây cũng là những con số chứng minh cho sự trưởng thành, lớn mạnh của TCNL.

Qua các phong trào thi đua do các cấp phát động, Tổng cục đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, đã thực sự trở thành hạt nhân, là đầu tàu trong phong trào thi đua yêu nước của Bộ; tạo ra khí thế sôi nổi trong lao động và học tập. Phong trào thi đua tại Tổng cục đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức; đã khơi dậy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức; rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc công nghiệp.

Thông qua phong trào thi đua đã động viên được đông đảo cán bộ, công chức tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển chung của ngành Công Thương nói chung và lĩnh vực Năng lượng nói riêng; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh.

Phát huy truyền thống của ngành và những thành tựu đạt được trong những năm qua, TCNL tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội; Kịp thời củng cố kiện tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức, viên chức; Động viên cán bộ công chức đoàn kết, năng động, sáng tạo, hăng hái thi đua công tác với năng suất, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm của ngành, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước trong thời gian tới.