TP. Hồ Chí Minh: Đẩy nhanh tiến độ dự án Rạch Xuyên Tâm

Lãnh đạo UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm việc với các Sở ngành, địa phương để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự án; đảm bảo yêu cầu đồng bộ, thống nhất trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới đây đã có ý kiến chỉ đạo về dự án Rạch Xuyên Tâm.

Cụ thể, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các Thành viên Ban Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ được phân công theo Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của Chủ tịch UBND Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố thống nhất về nguyên tắc việc trình duyệt dự án Rạch Xuyên Tâm với ranh chiếm dụng công trình phù hợp với quy hoạch và mặt cắt ngang Quy hoạch điều chỉnh đã được duyệt. Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố để làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh (nếu có) và xác định chính xác ranh dự án (ranh thu hồi đất của dự án).

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án, trình Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chủ động làm việc với các Sở ngành, địa phương có ý kiến chưa thống nhất để giải trình, cập nhật, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ dự án; đảm bảo yêu cầu đồng bộ, thống nhất trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, UBND quận Gò Vấp, UBND quận Bình Thạnh hướng dẫn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị hoàn chỉnh hồ sơ, đảm bảo hồ sơ dự án phù hợp quy định hiện hành trước khi trình thẩm định, phê duyệt dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND TP. Hồ Chí Minh trình HĐND TP. Hồ Chí Minh tại kỳ họp gần nhất về quyết định chủ trương đầu tư dự án Nhà ở xã hội phục vụ tái định cư cho dự án rạch Xuyên Tâm; đảm bảo theo đúng trình tự, thủ tục và cơ sở pháp lý theo đúng quy định hiện hành, không được chậm trễ.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh giao UBND quận Bình Thạnh, UBND quận Gò Vấp khẩn trương tổ chức lập, thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư của dự án theo quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết.

TP. Hồ Chí Minh
Dự án có tổng quy mô hơn 9.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028.

Tại phiên bế mạc kỳ họp thứ 8 ngày 9/12/2022, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa X đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng Rạch Xuyên Tâm.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm (từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cửa sông Vàm Thuật) với chiều dài 6,6 km và 3 tuyến rạch nhánh (rạch Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu) có chiều dài hơn 2,2 km. Dự án có tổng quy mô hơn 9.600 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh, thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2028. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 2.400 tỷ đồng, đền bù giải phóng mặt bằng hơn 6.500 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn, dự phòng.

Rạch Xuyên Tâm sẽ được nạo vét, xây dựng bờ kè hai bên và hệ thống thu gom thoát nước thải; làm đường giao thông hai bên rạch với quy mô 2 làn xe mỗi bên; xây dựng công viên, mảng xanh, hạ tầng kỹ thuật ven rạch với tổng diện tích khoảng 11ha.

Thanh Hà