Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc:Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc trong sản xuất Mộc” tại cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tiến

Sáng ngày 25/8/2021, Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc phối hợp với Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tiến, thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Thành phần nghiệm thu có: Tổ kiểm tra giám sát – Sở Công Thương Vĩnh Phúc, ông Đỗ Văn Định - Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Yên Lạc, UBND Thị trấn Yên Lạc.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất Mộc” của Cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tiến được Sở Công Thương thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 về việc Phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1); Đề án thực hiện với tổng đầu tư là 630 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 230 triệu đồng.

đã giúp cho Cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.
Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, đã giúp cho Cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các máy móc thiết bị được hỗ trợ đầu tư mua mới 100% bao gồm: 01 Máy đục CNC – 8 đầu đục, Model: FCT -2225W và 01 máy đục CNC – 10 đầu đục, Model: FCT – 3025W, đây là các máy móc thiết bị tiên tiến, dây truyền sản xuất chính trong sản xuất của cơ sở, đủ điều kiện đáp ứng được với yêu cầu của đề án. Các thiết bị được hỗ trợ đầu tư đã giúp cơ sở tăng năng xuất, chất lượng, tiết kiệm nguyên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường so với làm thủ công, tiết kiệm nhân công, nguyên liệu và làm đa dạng mẫu mã sản phẩm. Đặc biệt có thể khắc cùng lúc nhiều sản phẩm giống nhau với độ chính sác rất cao…sản phẩm đáp ứng được nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh của cơ sở.

Chủ cơ sở sản xuất Nguyễn Văn Tiến cho biết, hoạt động khuyến công có ý nghĩa thiết thực, đã giúp cho Cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi đơn vị hoàn tất đầu tư tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 08 triệu đồng/tháng , góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

T.K