[Truyền thống Công Thương] Nơi khởi nguồn cho phong trào thi đua "Sóng Duyên Hải"

Đầu năm 1960, Nhà máy Cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng) phát động phong trào phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động.
song duyen hai
Phong trào “Người người thao diễn, ngành ngành thao diễn, đứng máy nào thao diễn máy ấy, dùng dụng cụ nào thao diễn dụng cụ ấy, sản xuất mặt hàng nào thao diễn mặt hàng ấy” tại Nhà máy Cơ khí Duyên Hải. (Ảnh: TTXVN)

Đầu năm 1960, Nhà máy Cơ khí Duyên Hải (Hải Phòng) phát động phong trào phát huy sáng kiến, tăng năng suất lao động. Ngày 14/9/1960, Đảng ủy Nhà máy quyết định mở hội thao kỹ thuật vào mùa Xuân năm 1961.

Trong 2 tháng, đã vượt 237 chỉ tiêu định mức lao động, kỹ thuật. Năng suất lao động vượt từ 50% đến 610%. Duyên Hải ngày ấy sôi động một cao trào thi đua chưa từng có, đưa Nhà máy trở thành lá cờ đầu của ngành công nghiệp miền Bắc.

Ngày 15/3/1961, Bác Hồ về thăm Nhà máy. Tại cuộc nói chuyện với cán bộ, công nhân Nhà máy, Bác nhấn mạnh: “Phong trào ở đây đương phát triển tốt, đương thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để bảo đảm hoàn thành vượt mức kế hoạch và sản xuất với phương châm nhiều, nhanh, tốt, rẻ, nhưng không nên chỉ bốc lên từng lúc, mà phải bền bỉ, liên tục”.

Từ đó, trong ngành Công nghiệp miền Bắc dấy lên phong trào thi đua “Sóng Duyên Hải”, “Học tập Duyên Hải, đuổi kịp và vượt Duyên Hải”.

 

Phòng Truyền thống ngành Công Thương