Từ 2018 Cục CT&BVNTD đã khuyến cáo người dân và cung cấp tài liệu về kinh doanh đa cấp không phép của Freedom Group tới Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Để hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý và vật chất cho người dân, ngày 10 tháng 7 năm 2018, Cục CT&BVNTD đã đăng tin khuyến cáo, và ngày 23 tháng 7 đã cung cấp các thông tin và tài liệu về hoạt động kinh doanh đa cấp không phép của Freedom Group tới Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Vision ngừng kinh doanh đa cấp sau ba năm hoạt động
Vision ngừng kinh doanh đa cấp sau ba năm hoạt động

 

Công ty TNHH MTV Thương mại Vision Việt Nam được Cục Quản lý cạnh tranh (nay là Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Cục CT&BVNTD) cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số 018/QLCT-GCN ngày 27 tháng 1 năm 2015, cấp sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 07 tháng 11 năm 2017.

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Công ty TNHH MTV Thương mại Vision Việt Nam đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (Nghị định 40/2018/NĐ-CP).

Trong quá trình thụ lý hồ sơ chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp của Công ty TNHH MTV Thương mại Vision Việt Nam, Cục CT&BVNTD đã ghi nhận phản ánh của Công ty như sau:

Tập đoàn Vision International (nhà cung cấp sản phẩm cho Công ty TNHH MTV Thương mại Vision Việt Nam) hợp tác với Công ty Freedom Group (có trụ sở tại Hồng Kông) và chuyển đổi hệ thống quản lý nhà phân phối của Công ty qua hệ thống Sessia Vision tại trang chủ www.sessia.com từ ngày 28 tháng 02 năm 2017.

Tuy nhiên đến ngày 27 tháng 4 năm 2018, Công ty Freedom Group đã đơn phương chấm dứt quyền can thiệp, vận hành hệ thống Sessia Vission của Công ty TNHH MTV Thương mại Vision Việt Nam và yêu cầu các nhà phân phối phải đặt hàng trực tiếp từ Công ty Freedom Group để hưởng hoa hồng thông qua hệ thống Sessia Vision.

Ngoài ra, Công ty Freedom Group cũng có dấu hiệu phát hành và huy động đầu tư đồng tiền ảo Kicks (một loại tiền mã hóa có giá trị tích lũy, lưu hành trong nội bộ hệ thống và các công ty đối tác của Sessia).

Trước các thông tin ghi nhận về hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp khi chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định, Cục CT&BVNTD đã chủ động tiến hành các biện pháp sau:

Để hạn chế những rủi ro về mặt pháp lý và vật chất cho người dân, ngày 10 tháng 7 năm 2018, Cục CT&BVNTD đã đăng tin khuyến cáo về hoạt động trái phép của Freedom Group.

Đồng thời, ngày 23 tháng 7 năm 2018, Cục CT&BVNTD đã cung cấp các thông tin và tài liệu về hoạt động kinh doanh đa cấp không phép của Freedom Group tới Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (nay là Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao) để xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Bài báo “Tự "nổ" chữa bách bệnh: Đa cấp Vision tồn tại bất hợp pháp tại Việt Nam?” của Báo Lao động ngày 22/10/2020 có phản ánh hoạt động có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép các sản phẩm Vision của Freedom Group và được nhập khẩu thông qua Công ty TNHH Coffeecell.

Công ty TNHH Coffeecell (Mã số: 0108204915; địa chỉ tại ngõ 42, phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã từng nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bán hàng đa cấp vào năm 2019 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

Từ cuối 2019 đến nay Công ty TNHH Coffeecell không nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký bán hàng đa cấp tới Cục CT&BVNTD.

Như vậy theo các phản ánh đã nêu trong bài báo, các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp của Freedom Group và Công ty TNHH Coffeecell đều có thể bị xử lý hình sự theo quy định 217a Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.