Tuổi trẻ Đạm Ninh Bình: Vững vai trò nòng cốt, sáng tạo

Ngày 25/04/2022, Đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình tổ chức Đại hội Đoàn viên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022.

daihoi

Tới dự có Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐTV Công ty; đồng chí Nguyễn Viết Hiến, Tổng giám đốc Công ty; Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Với chủ đề hành động: “Tuổi trẻ Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình thi đua lao động và học tập, phát huy vai trò xung kích, thích ứng tốt với tình hình mới, thực hành tiết kiệm, không ngừng sáng tạo, tiên phong vì sự phát triển của Công ty”, Đại hội đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2022 - 2027.

nguyen van dong
Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch HĐTV Công ty biểu dương tinh thần xung kích, thích ứng tốt với tình hình mới của Đoàn Thanh niên Công ty

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã có bước phát triển rõ nét trên nhiều mặt. Các phong trào, các cuộc vận động được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy và Đoàn cấp trên giao phó, ngày càng đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu thiết thực của đoàn viên thanh niên đã góp phần quan trọng cùng với Đảng bộ, Công đoàn và cán bộ, công nhân viên trong Công ty thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

nguyen anh quyen
 Đồng chí Nguyễn Anh Quyền, Bí Thư Đoàn Thanh niên Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại Hội

Đặc biệt, trong giai đoạn căng thẳng nhất của đại dịch Covid-19 Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình đã duy trì sản xuất ổn định, linh hoạt trong hoạt động kinh doanh và có kết quả sản xuất kinh doanh đáng khen ngợi, vượt so với kế hoạch đề ra của năm 2021.

dam ninh binh a
Tân Bí thư Đặng Dương Minh hứa trước Đại hội sẽ cùng toàn thể đoàn viên Đoàn thanh niên Công ty cống hiến hết sức mình góp phần vào sự phát triển chung của Công ty

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 11 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

ra mat BCH
Ra mắt Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Công ty giai đoạn 2022-2027. Đồng chí Đặng Minh Dương (người thứ 3 từ phải qua) được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty

Đồng chí Đặng Minh Dương được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đoàn Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn Tập đoàn Hoá chất Việt Nam lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 14 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

dam ninh binh 1

dam ninh binh 2

dam ninh binh 3

dam ninh binh 5

PV