USDA dự báo giá đậu tương và sản phẩm từ đậu tương tại Hoa Kỳ tăng

Sản lượng đậu tương trong niên vụ 2019/2020 của Hoa Kỳ đã được điều chỉnh giảm do diện tích canh tác và diện tích thu hoạch đều thu hẹp. Giá đậu tương và các sản phẩm từ đậu tương được dự báo tăng so với mức giá trong tháng 9/2019.

Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã hạ dự báo sản lượng đậu tương trong niên vụ 2019/2020 (tháng 9/2019 – tháng 8/2020) xuống mức 46,9 giạ/ acres (1 giạ tương đứng 27,2 kg và 1 acres tương ứng 0,4 ha), giảm 1 giạ/ acres so với mức dự báo hồi tháng 9/2019. Nguyên nhân chủ yếu do tình trạng gieo trồng tại các bang trồng đậu tương lớn tại Hoa Kỳ bị trì hoãn. Bên cạnh đó, diện tích canh tác đậu tương tại Hoa Kỳ được dự báo giảm còn 76,5 triệu acres, giảm 200.000 acres so với mức dự báo tháng 9/2019 của USDA.

USDA cho biết, diện tích đậu tương của niên vụ 2019/2020 đã được thu hoạch giảm khoảng 300.000 arces so với dự báo tháng 9/2019 xuống còn 75,6 triệu acres. Sản lượng đậu tương được USDA dự báo đạt 3,55 tỷ giạ, giảm 83 triệu giạ so với dự báo trước đây do diện tích gieo trồng lẫn diện tích thu hoạch giảm. Tuy nhiên, USDA dự báo lượng đậu tương xuất khẩu của Hoa Kỳ trong niên vụ 2019/2020 vẫn đạt mức 1,775 tỷ giạ. Lượng đậu tương dự trữ của Hoa Kỳ tính đến cuối niên vụ 2019/2020 được dự báo đạt 460 triệu giạ, giảm 180 triệu giạ so với mức dự báo trong tháng 9/2019.

Theo dự báo của hãng phân tích S&P Global Platts Analytics, sản lượng đậu tương Hoa Kỳ trong niên vụ 2019/2020 sẽ đạt 45,8 giạ/ acres; trong khi đó, mức trung bình được thị trường dự báo là 47,3 giạ/ acres. S&P Global Platts Analytics cũng dự báo diện tích canh tác đậu tương niên vụ 2019/2020 tại Hoa Kỳ sẽ đạt 76,7 triệu acres và diện tích thu hoạch đạt 75,9 triệu acres. Mức trung bình của thị trường dự báo đối với diện tích thu hoạch đậu tương của Hoa Kỳ là 75,7 triệu acres.

USDA dự báo giá đậu tương Hoa Kỳ trong niên vụ 2019/2020 đạt trung bình 9 USD/giạ, tăng 50 cents so với mức dự báo trong tháng 9/2019. Giá bã đậu nành Hoa Kỳ được dự báo đạt 325 USD/tấn ngắn (tương đương 907 kg), tăng 20 USD/tấn ngắn so với tháng 9/2019. Trong khi đó, giá dầu đậu nành Hoa Kỳ được dự báo đạt 30 cent/pound, tăng 0,5 cent so với mức giá tháng 9/2019.

Quang Đặng / Tổng hợp