Vận hành nhà máy thuỷ điện mùa khô: Một nhiệm vụ, hai mục tiêu

Hầu hết các hồ thuỷ điện trong cả nước, đặc biệt khu vực miền Trung và Nam Tây nguyên, không đạt được mực nước dâng bình thường vào cuối năm 2019 và đang ở mực nước thấp trong Quý 1/2020. Do đó, việc vận hành các nhà máy thuỷ điện để đảm bảo sản lượng kế hoạch và đáp ứng nhu cầu cấp nước hạ du là một nhiệm vụ không hề đơn giản.

Công ty Cổ phần Thuỷ điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi đang quản lý vận hành hồ Đơn Dương thuộc cụm nhà máy thuỷ điện Đa Nhim - Sông Pha (212,5MW) và hồ Hàm Thuận thuộc cụm thuỷ điện Hàm Thuận - Đa Mi (475MW).

Nguồn nước qua chạy máy của NMTĐ Đa Mi cấp cho tỉnh Bình Thuận

Nguồn nước qua chạy máy của NMTĐ Đa Mi cấp cho tỉnh Bình Thuận

Sản lượng điện kế hoạch năm 2020 là 2 tỷ 715 triệu kWh, trong đó sản lượng điện kế hoạch 6 tháng mùa khô là 1 tỷ 158 triệu kWh. Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, các nhà máy còn phải đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt đối với vùng hạ du thuộc tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, là những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất cả nước bởi tình hình khô hạn kéo dài trong nhiều tháng qua.

Trước những diễn biến bất thường của tình hình thủy văn, ngay từ đầu mùa khô, Công ty đã chủ động làm việc với địa phương để thống nhất kế hoạch điều tiết cấp nước cho hạ du phục vụ sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn mùa khô năm 2020 trên tin thần đảm bảo hài hòa giữa hai mục tiêu phát điện và đảm bảo cấp nước.

Cánh đồng lúa huyện Tánh Linh

Cánh đồng lúa huyện Tánh Linh

Theo đó, Công ty sẽ vận hành cấp nước cho đồng bằng tỉnh Ninh Thuận từ tháng 01 đến tháng 06/2020 với lưu lượng trung bình ngày khoảng 12-15m3/s và cho đồng bằng tỉnh Bình Thuận không nhỏ hơn 32 - 35 m3/s. Để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ trên, trong suốt thời gian qua, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trao đổi, cung cấp thông tin kịp thời về kế hoạch chạy máy, cấp nước hàng ngày.

Thông qua việc làm này, phía địa phương vùng hạ du đã chủ động hơn trong công tác điều tiết, sử dụng tối đa nguồn nước từ các nhà máy. Ngoài ra, Công ty rất chủ động trong công tác bảo trì, sửa chữa các tổ máy luôn sẵn sàng đáp ứng theo yêu cầu phương thức vận hành hệ thống điện.

Đến nay, tổng diện tích khoảng 33.000 ha đất sản xuất nông nghiệp vụ Đông - Xuân năm 2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được cấp nước tưới từ các nhà máy Đa Nhim - Sông Pha, Hàm Thuận - Đa Mi đã bước vào giai đoạn thu hoạch với năng suất cao.

Mực nước hồ Đơn Dương đang thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 5 mét
Mực nước hồ Đơn Dương đang thấp hơn cùng kỳ năm ngoái gần 5 mét

Tuy nhiên, tình hình thuỷ văn trên lưu vực hồ Đơn Dương và hồ Hàm Thuận hiện không thuận lợi. Trong tháng 3/2020, lưu lượng nước về hồ Đơn Dương chỉ đạt 4,32m3/s (tháng 3/2019: 10,57m3/s; TBNN:6,69m3/s) thấp hơn TBNN và thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Cùng tình trạng đó, lưu lượng trung bình về hồ Hàm Thuận đạt 5,90m3/s (tháng 3/2019: 14,75m3/s; TBNN:7,98m3/s).

Nếu tình hình thuỷ văn trên lưu vực hồ Đơn Dương và hồ Hàm Thuận không được cải thiện trong những tháng còn lại của mùa khô thì mực nước hồ sẽ tiếp tục giảm sâu, việc đảm bảo sản lượng điện theo kế hoạch, đồng thời đáp ứng nhu cầu cấp nước cho hạ du để sản xuất vụ Mùa sẽ gặp nhiều khó khăn.

Để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phát điện cũng như cấp nước, công ty sẽ cố gắng đảm bảo sẵn sàng các tổ máy phát điện, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT Ninh Thuận và Bình Thuận trong việc trao đổi, cung cấp thông tin vận hành các nhà máy. Đồng thời, phía Cty rất mong chính quyền, nhân dân các địa phương hiểu, chia sẻ những khó khăn hiện nay và có kế hoạch sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước trong điều kiện khó khăn của thời tiết đang diễn ra gay gắt.

Nguyễn Ngọc Tuấn