Vì sao gấp rút phát hành Sách trắng doanh nghiệp ngay trong quý I?

Tại Hội nghị triển khai Nghị quyết 01 và 02 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị gấp rút phát hành sách trắng về doanh nghiệp, về hợp tác xã ngay trong quý I/2020.
Sách trắng là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp
Sách trắng là cơ sở cho cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chiến lược phát triển doanh nghiệp

Cơ sở hoạch định chiến lược

Nêu một gợi ý chiến lược cần lời giải của Bộ KH&ĐT, Thủ tướng chỉ rõ, khát vọng một Việt Nam thịnh vượng, hùng cường vào năm 2045 là một thực tế, không phải tinh thần viển vông, “không ai khác hơn, chính Bộ KH&ĐT phải trực tiếp tham mưu, hiến kế, hoạch định chiến lược, lộ trình để biến khát vọng đó thành hiện thực”.

Tuy nhiên, công tác hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế, Thủ tướng đề nghị gấp rút phát hành sách trắng về doanh nghiệp, về hợp tác xã ngay trong quý I/2020.

Đây là điều được dư luận đặc biệt quan tâm, vì  trên thế giới rất ít nước thực hiện. Sở dĩ có yêu cầu này là, theo khảo sát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hiện doanh nghiệp đóng góp trên 60% vào GDP, là bộ phận quan trọng nhất trong đóng góp và quyết định quy mô và tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Ngay trong Bảng Xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) cũng trên cơ sở lấy phiếu điều tra, khảo sát doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế với nhiều chỉ tiêu khác nhau.

Năm 2019, VCCI xây dựng PCI dựa trên phản hồi từ hơn 12.000 doanh nghiệp, trong đó có gần 11.000 doanh nghiệp tư nhân và trên 1.500 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .

Mặt khác, thình thế giới những ngày gần đây diễn biến phức tạp, khó lường do các cuộc xung đột thương mại, xung đột địa chính trị và xu hướng bảo hộ gia tăng. Vì thế năm 2020, phải là năm tháo gỡ những nút thắt lớn để khơi thông các động lực cho địa phương, cho nền kinh tế.

Vì thế, Chính phủ muốn tập hợp những thông tin hữu ích, kịp thời được tổng hợp trong một ấn phẩm chính thống, duy nhất, giúp các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế. 

Nội dung sách trắng

Sách trắng gồm hai phần. Phần một là Môi trường kinh doanh của Doanh nghiệp Việt Nam. Phân hai là Tổng quan phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Phần một có nội dung ngắn gọn gồm 2 mục: kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại.

Sách trắng bao gồm Sách trăng bao gồm một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp
Sách trăng bao gồm một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp

Phần hai là phần trọng tâm, gồm một số nội dung chính: Số doanh nghiệp tham gia trên thị trường tính đến 32/12/2019; mật độ doanh nghiệp hoạt động bình quân trên 1.000 dân trong độ tuổi lao động; kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; lao động của doanh nghiệp đang hoạt động; nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh;doanh thu, lợi nhuận của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là một số chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm: Hiệu suất sử dụng lao động; thu nhập của người lao động; chỉ số nợ, chỉ số quay vòng vốn; hiệu suất sinh lợi; chuyển dịch cơ cấu doanh nghiệp.

Phần cuối là những thống kê rất quan trọng về số doanh nghiệp thành lập mới; doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh có đăng ký; doanh nghiệp ngừng kinh doanh không đăng ký hoặc chờ giải thể; doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể.   

Cùng với việc phát hành sách trắng, Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT và hệ thống ngành kế hoạch, đầu tư, thống kê nghiên cứu xem cần chính sách có tính đột phá lớn như thế nào để Việt Nam thăng hạng hơn nữa trong năm 2020 về môi trường kinh doanh, năng lực cạnh tranh.

 

Đô Lương