Vì sao tàu 30.000 tấn không thể vào cảng cung cấp than cho Nhiệt điện Duyên Hải?

Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải đang sử dụng Cảng chuyên dụng trong luồng tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu để neo vào cung cấp than cho các nhà máy. Tuy nhiên, hiện nay tàu chuyên chở than 30.000 tấn không thể tiếp cận nhà máy, ảnh hưởng đến cung cấp than cho nhà máy hoạt động

Nhằm tăng nguồn cung điện cho sản xuất và đời sống, cả nước triển khai xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện, trong đó có Trung tâm Nhiệt điện Duyên Hải (Duyên Hải 1 và Duyên Hải 3 đang vận hành thương mại, Duyên Hải 2 và Duyên Hải 3 mở rộng đang xây dựng). Trung tâm này đang sử dụng Cảng chuyên dụng trong luồng tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu để neo vào cung cấp than cho các nhà máy.

thiet bi boc do than
Bốc dỡ than tại Cảng thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải

 

Tuy nhiên, hiện nay tình trạng bồi lắng tại cảng than khá nhanh dẫn đến tàu chuyên chở than 30.000 tấn không thể tiếp cận nhà máy từ đó làm ảnh hưởng đến việc cung cấp nguồn than cho nhà máy hoạt động (nhu cầu than cho nhà máy hoạt động là 30.000 tấn/ngày nhưng do sử dụng tàu nhỏ nên huy động hết công suất bốc dỡ than suốt ngày đêm chỉ được 26.000 tấn/ngày, thiếu 6.000 tấn/ngày để nhà máy hoạt động) và nếu tình trạng này không được khắc phục sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các nhà máy.

Trước tình trạng đó, Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã đề xuất lên Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường sớm xem xét việc cấp giấy phép nhận chìm vật liệu nạo vét tại cảng than thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải. Trước mắt, ủy quyền cho UBND tỉnh Trà Vinh được cấp phép nhận chìm vật liệu nạo vét thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải trong thời gian chờ Quy hoạch không gian biển quốc gia theo quy định của Luật Quy hoạch có hiệu lực. 

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, kiểm tra trường hợp Đại biểu Thạch Phước Bình phản ánh.

Căn cứ kết quả rà soát, Thủ tướng Chính phủ cho biết: Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Trung tâm) có ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo nhu cầu cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Trà Vinh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long, khu vực miền Nam nói riêng và cả nước nói chung.

Cảng biển nằm trong quy hoạch tổng thể Trung tâm là một công trình hạ tầng quang trọng của Trung tâm. Để đảm bảo việc tiếp nhận tàu than có trọng tải 30.000 ĐWT, tuyến luồng hàng hải (bao gồm luồng chung, luồng riêng, vũng quay tàu) cần thực hiện nạo vét, duy tu để đảm bảo cao độ -9,5m. Theo kết quả khảo sát, dự báo tổng khối lượng cần nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải này thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2020 là gần 15 triệu m3.

Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Tổng công ty Phát điện 1 đã lập hồ sơ đề nghị phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án nạo vét duy tu luồng chung, luồng riêng, vùng nước trước bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm điện lực Duyên hải tại xã Dân Thành, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2019 – 2020 (Dự án). Toàn bộ khối lượng chất nạo vét này dự kiến sẽ được nhận chìm tại khu vực biển đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh chấp thuận thuộc vùng biển Trà Vinh, cách khu vực Cảng biển Trung tâm từ 23 – 28 km.

Theo quy định của pháp luật hiện hành, thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp giấy phép nhận chìm và giao khu vực biển sử dụng để nhận chìm cho Dự án là Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo quy định tại Điều 49 Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thì trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển, quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thì khu vực biển đề nghị được nhận chìm được xem xét trên cơ sở báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đồng thời, để tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về nhận chìm, giao khu vực biển để nhận chìm, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2018, Chính phủ đã xem xét, thống nhất với đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao khu vực biển để nhận chìm vật, chất nạo vét trong trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng biển (Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2018).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận Hồ sơ liên thông thủ tục hành chính thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép nhận chìm ở biển và hồ sơ đề nghị giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án do Tổng Công ty Phát điện 1 nộp ngày 25 tháng 01 năm 2019.

Sau khi nhận được Hồ sơ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang khẩn trương tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để xem xét, quyết định việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp giấy phép nhận chìm ở biển và giao khu vực biển để nhận chìm của Dự án khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật, đặc biệt là các yêu cầu về bảo vệ môi trường, các hệ sinh thái biển, nguồn lợi thủy sản trong thời gian sớm nhất.

Hy vọng rằng, Tổng Công ty Phát điện 1 sẽ sớm nhận được giấy phép trong thời gian sớm nhất để tàu chuyên chở than 30.000 tấn có thể vào cảng cung cấp than cho các nhà máy.

Tứ Liên