Tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư, đưa dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 về đích đúng tiến độ

Việc tái cơ cấu nguồn vốn đầu tư của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang được Bộ Công Thương quan tâm và hỗ trợ. Bên cạnh những giải pháp về nguồn vốn, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cần khẳng định lại các phương án kỹ thuật tương ứng với cơ cấu vốn đầu tư thay đổi....
Thuỳ Linh - Lan Anh

Video khác