Nhiệt điện Thái Bình 2: 4 nhóm vấn đề khó khăn nhất

Ông Trần Sĩ Thanh - Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) thẳng thắn chỉ ra những khó khăn mà Nhiệt điện Thái Bình 2 đang vướng mắc, trong đó, khó khăn lớn nhất chính là vấn đề cơ chế, thể chế,...
Thuỳ Linh

Video khác