Dư địa lớn cho phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày

Đứng thứ hai về sản lượng xuất khẩu giày dép nhưng công nghiệp da giày Việt Nam vẫn phụ thuộc nhiều vào nguyên phụ liệu nhập khẩu, cho thấy lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ phục vụ ngành da giày còn rất nhiều cơ hội để các doanh nghiệp khai thác và phát triển.
Thy Thảo

Video khác