Phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp hỗ trợ

Để đáp ứng tiêu chuẩn kĩ thuật của các đối tác và nhu cầu hoạt động của dây chuyền hiện đại, các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ trợ đang rất cần trang bị cho mình nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ kỹ thuật tốt.
Thy Thảo

Video khác