Điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu theo hình thức mới, đảm bảo nguồn lực triển khai Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2

Nếu đảm bảo giải ngân chặt chẽ, đúng tiến độ, điều chỉnh cơ cấu vốn chủ sở hữu theo hình thức mới, thì đây là giải pháp quan trọng nhất để bảo toàn vốn đầu tư nhà nước cho những công trình điện quan trọng như Nhiệt điện Thái Bình 2
Thuỳ Linh - Hoàng Hoà

Video khác