Cuối tháng 7, Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ về Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Cuối tháng 7, Bộ Công Thương sẽ trình Thủ tướng Chính phủ về phương án tháo gỡ khó khăn cho Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, nếu được thông qua, Dự án sẽ vận hành chính thức vào cuối năm 2020.
Thuỳ Linh

Video khác