EVFTA: Những cánh cửa mới

Việt Nam và EU là hai thị trường bổ trợ lẫn nhau. Việt Nam xuất khẩu những hàng hóa không phải là thế mạnh của EU (dệt may, trái cây nhiệt đới…) trong khi phần lớn hàng hóa EU xuất khẩu sang Việt Nam những mặt hàng Việt Nam chưa phát triển sản xuất (ô tô, dược phẩm, nguyên phụ liệu may mặc…)
Thái Dương

Video khác