Vĩnh Phúc nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nguyên liệu cho các doanh nghiệp

Sáng 10/11, Trung tâm Phát triển Công Thương, Sở Công thương Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty TNHH Xanh Gannam tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nguyên nhiên liệu cho các cơ quan quản lý, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Với mục tiêu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, Hội thảo đã thu hút được sự quan tâm của nhiều đại biểu bao gồm các cán bộ quản lý thuộc trung tâm khuyến công, các đại biểu thuộc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc và các cán bộ công nhân viên, chủ doanh nghiệp, chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tới tham dự và lắng nghe chia sẻ.

Tại Hội nghị, các học viên được chuyên gia về sản xuất sạch hơn giới thiệu về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; sản xuất sạch hơn với doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc; các điển hình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp. Đồng thời được hướng dẫn các bước sản xuất sạch hơn theo quy trình 5S tại doanh nghiệp. Thực hành tốt 5S là một công cụ quản lý nội vi đã được áp dụng thành công tại nhiều doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau trên cả nước, được ghi nhận là có khả năng cải thiện hình ảnh, môi trường lao động của doanh nghiệp, góp phần tăng năng suất và hiệu quả lao động.

 

Chuyên gia giới thiệu về sản xuất sạch hơn trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.
Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển công thương Vĩnh Phúc phát biểu tai hội nghị

Ông Nguyễn Văn Chính, Giám đốc Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc cho biết: Sản xuất sạch hơn là việc áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp về môi trường vào các quá trình sản xuất, sản phẩm và dịch vụ nhằm nâng cao hiệu suất sinh thái, giảm thiểu rủi ro cho con người, môi trường. Đặc biệt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm từ 10-20% mức tiêu thụ năng lượng, đầu tư nguyên, vật liệu trên cùng một đơn vị sản phẩm. Việc áp dụng phương thức này cũng giúp cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn; nâng cao được năng lực, kỹ năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các học viên được tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm áp dụng sản xuất sạch hơn tại 2 doanh nghiệp trên địa bàn huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch. 

PV