Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh gạo Hàn Quốc”

Vừa qua, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MRI Việt Nam, thôn Thi Đua, xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Tổ chức Nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh gạo Hàn Quốc” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Thành phần nghiệm thu, có ông Đỗ Văn Định - Phó Giám đốc, đại diện Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, cùng đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lập Thạch, UBND xã Xuân Lôi.

 Đề án thực hiện với tổng đầu tư là 990 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 250 triệu đồng.
 Đề án thực hiện với tổng đầu tư là 990 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 250 triệu đồng.

Đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất bánh gạo Hàn Quốc” của Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ MRI Việt Nam được Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định và phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 về việc Phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1); Đề án thực hiện với tổng đầu tư là 990 triệu đồng, kinh phí khuyến công hỗ trợ 250 triệu đồng.

đầu tư mua mới 100% bao gồm: 02 Máy làm bánh gạo, 02 máy đánh tơi, đây là các máy móc thiết bị tiên tiến
Công ty đã đầu tư mua mới 100% máy móc thiết bị tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động,  mang lại hiệu quả kinh tế cao

Các máy móc thiết bị được hỗ trợ đầu tư mua mới 100% bao gồm: 02 Máy làm bánh gạo, 02 máy đánh tơi, đây là các máy móc thiết bị tiên tiến, dây truyền sản xuất chính trong sản xuất của công ty, khi đi vào hoạt động góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng năng suất lao động, không gây ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương, có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

Đề án thực hiện mang lại hiệu quả kinh tế, phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, về khuyến khích phát triển công nghiệp và tiêu thủ công nghiệp.

Minh Trí