Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất khẩu trang y tế ”

Sáng ngày 8/12/2020, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã phối hợp với Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất khẩu trang y tế ” tại Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang, Phường Hội Hợp,thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Căn cứ quyết định số 201/QĐ-SCT ngày 14/10/2020 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, nội dung kinh phí thực hiện chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020. Thực hiện hợp đồng số 30/HĐKC ngày 04 tháng 11 năm 2020 với Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc.

Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang đã ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Quốc tế JSK, đã đầu  tư mới 100% máy TB khẩu trang.
Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang đã đầu tư mới 100% máy TB khẩu trang

Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang đã ký hợp đồng mua bán với Công ty cổ phần phát triển dịch vụ Quốc tế JSK, đã đầu  tư mới 100% máy TB khẩu trang. Máy móc thiết bị có tính tự động hóa cao, có thể điều chỉnh kích thước, kiểu dáng phù hợp với yêu cầu của khách  hàng. Tốc độ sản xuất cao, sản phẩm có độ chính xác và đồng đều cao, tiết kiệm được nguyên liệu và thời gian, dễ vận hành, dễ bảo dưỡng.

giúp công ty chủ động, kịp thời tạo ra các sản phẩm khẩu trang y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch  bệnh
Việc đầu tư máy móc tiên tiến giúp công ty chủ động, kịp thời tạo ra các sản phẩm khẩu trang y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch  bệnh

Việc hỗ trợ kinh phí khuyến công thông qua đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất khẩu trang y tế”  tại Công ty cổ phần dược phẩm Nguyệt Quang giúp công ty chủ động, kịp thời tạo ra các sản phẩm khẩu trang y tế đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch  bệnh. Đảm bảo thu nhập ổn định cho lao động địa phương, đóng góp không nhỏ vào ngân sách và phát triển xã hội của địa phương.

PV