Vượt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ tháng 2, Vinapaco quyết tâm hoàn thành "mục tiêu kép"

Tháng 2 năm 2021, (Tổng Công ty Giấy Việt Nam) Vinapaco cho biết đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất giấy với 8.601 tấn giấy (bằng 104% kế hoạch tháng, 110% so với cùng kỳ). Đặc biệt, sản lượng và doanh thu tiêu thụ Giấy Bãi Bằng đạt 224 tỷ đồng vượt mức kế hoạch đặt ra. Thi đua, hứng khởi lao động sản xuất, Vinapaco kỳ vọng một năm đầy hứa hẹn.

Với sự nỗ lực tập trung cao độ, chỉ riêng những ngày sản xuất đầu Xuân Tân Sửu (từ 28 âm lịch đến mùng 5 Tết/2021), khối công nghiệp Bãi Bằng đã đạt sản lượng 2.666 tấn giấy sau cuộn (trung bình 333,25 tấn/ngày).

trong xưởng sản xuất của khu công nghiệp Bãi Bằng - Vinapaco
Tại khu vực công nghiệp Bãi Bằng, trong dịp Tết Nguyên đán, những người thợ vẫn ngày đêm bám máy làm việc miệt mài không ngừng nghỉ, giải quyết kịp thời các sự cố, đảm bảo chạy máy an toàn, ổn định, liên tục.

Năm 2021, Lãnh đạo Vinapaco cho biết quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả vừa phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Năm 2020 doanh nghiệp sản xuất 89.584 tấn giấy đạt 105 % KH và 57.154 tấn bột tẩy trắng đạt 100 % KH, năm 2021 CBCNV khối sản xuất Bãi Bằng có mục tiêu sản xuất là 95.000 tấn giấy và 60.000 tấn bột tẩy trắng.

Ứng phó với dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nhiều thác thức về máy móc thiết bị chưa được đầu tư đồng bộ, cạnh tranh gay gắt trên thị trường...thời gian qua, Vinapaco đã điều chỉnh quy mô sản xuất phù hợp đồng thời tận dụng cơ hội, điều chỉnh sản xuất kịp thời, hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị trường, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Để đạt được mục tiêu, ông Tạ Đức Long – Phó Tổng giám đốc Vinapaco cho biết: “Doanh nghiệp đã triển khai những kế hoạch chỉ dẫn cụ thể cho các Nhà máy, Xí nghiệp, đơn vị trực thuộc đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết từng tháng, từng quý đảm bảo sản xuất hoàn thành kế hoạch năm 2021. Bên cạnh đó, Vinapaco tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm hiệu quả kinh doanh, góp phần bảo vệ môi trường”.

PV