Xuất khẩu giày dép của Pakistan tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm tài chính hiện tại, xuất khẩu giày dép của Pakistan tăng cả về lượng và trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết thúc tháng 10/2019, Pakistan xuất khẩu 1 triệu đôi giày với trị giá đạt 8,1 triệu USD. So với con số xuất khẩu 713.000 đôi giày với trị giá đạt 8,9 triệu USD trong tháng 10/2018, kim ngạch xuất khẩu đã tăng trưởng 2 con số về lượng (44,04%) song giảm 9,19% về trị giá.

Xuất khẩu giày dép da chiếm 79% trong tổng xuất khẩu giày dép, giảm 6% về lượng và 18% về trị giá so với tháng 10/2018. Xuất khẩu giày dép khác đạt 1,7 triệu USD trong tháng 10/2019.

Bởi vậy, lũy kế xuất khẩu trong 4 tháng đầu năm tài chính hiện tại (từ tháng 7 đến tháng 10/2019) đạt 4,9 triệu đôi, với kim ngạch đạt 45,2 triệu USD, tăng 52,37% về lượng và 18% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính trong 4 tháng đầu năm tài chính hiện tại, xuất khẩu giày dép da chiếm 85% trong tổng kim ngạch xuất khẩu giày dép. Doanh số xuất khẩu giày dép tăng 30% về lượng và 13% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Với giày vải tăng 6% về trị giá và các loại giày dép khác tăng 59% về trị giá.

Theo niên giám giày dép thế giới năm 2018, Pakistan là thị trường sản xuất giày dép lớn thứ 8 với 411 triệu đôi và chiếm 1,7% thị phần toàn cầu. Với dân số 201 triệu người, Pakistan cũng là thị trường tiêu thụ giày dép lớn thứ 8. Ngành công nghiệp chủ yếu tập trung vào thị trường nội địa, chỉ xuất khẩu 115 triệu USD giày dép (thị trường xuất khẩu đứng thứ 48 trong năm 2018).