Xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp tiếp tục tăng khá

Nửa cuối tháng 10/2022, xuất khẩu nhiều sản phẩm công nghiệp tiếp tục tăng khá so với nửa đầu tháng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 49%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 12,3%; dầu thô tăng 354,1%; hàng dệt may tăng 11,5%...

xuất khẩu

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2022 (từ ngày 16/10 đến ngày 31/10/2022) đạt 30,32 tỷ USD, tăng 9,3% (tương ứng tăng 2,57 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2022. 

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 10/2022 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 10 tháng tính từ đầu năm 2022 đạt 616,3 tỷ USD, tăng 14,1% (tương ứng tăng 75,99 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 428,99 tỷ USD, tăng 14,6% (tương ứng tăng 54,6 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 187,31 tỷ USD, tăng 12,9% (tương ứng tăng 21,4 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Trong kỳ 2 tháng 10 năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,39 tỷ USD. Tính chung trong 10 tháng/2022, cán cân thương mại thặng dư 9,59 tỷ USD.

trị giá xuất khẩu

Xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI vẫn chiếm cơ cấu lớn

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10 năm 2022 đạt 16,35 tỷ USD, tăng 15,9% (tương ứng tăng 2,25 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 10/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 10/2022 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 10/2022 ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 935 triệu USD, tương ứng tăng 49%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 227 triệu USD, tương ứng tăng 12,3%; dầu thô tăng 183 triệu USD, tương ứng tăng 354,1%; hàng dệt may tăng 147 triệu USD, tương ứng tăng 11,5%...

"Như vậy, trong 10 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 312,94 tỷ USD, tăng 16%, tương ứng tăng 43,1 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021", Tổng cục Hải quan cho biết.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt gần 12,3 tỷ USD, tăng 17,7% tương ứng tăng 1,85 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 10/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên 231,04 tỷ USD, tăng 17% (tương ứng tăng 33,52 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu nửa cuối tháng 10 tăng nhẹ

trị giá nhập khẩu

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 10/2022 đạt 13,96 tỷ USD, tăng 2,4% (tương ứng tăng 323 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 10/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 10/2022 tăng so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng như: dầu thô tăng 149 triệu USD, tương ứng tăng 60,3%; ngô tăng 91 triệu USD, tương ứng tăng 100%; điện thoại các loại và linh kiện tăng 73 triệu USD, tương ứng tăng 7,6%…

Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 303,35 tỷ USD, tăng 12,2% (tương ứng tăng 32,88 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,32 tỷ USD, tăng 4,7% (tương ứng tăng 422 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 10/2022. Tính trong 10 tháng/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 197,95 tỷ USD, tăng 11,9% (tương ứng tăng 21,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 65,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

[Quảng cáo]

Thanh Hà