Xuất khẩu tăng hơn 10 tỷ USD so với cùng kỳ, Việt Nam giữ xuất siêu trong 7 tháng đầu năm

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu thống kê sơ bộ về xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2019 và 7 tháng đầu năm 2019 có nhiều tín hiệu tốt cho xuất nhập khẩu.

Theo đó, từ ngày 16/7 đến ngày 31/7/2019, xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 24,03 tỷ USD, tăng 10,8% (tương ứng tăng 2,34 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2019.

Kết quả đạt được trong ​nửa cuối tháng 7/2019 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng/2019 đạt 289,26 tỷ USD, tăng 8,2%, tương ứng tăng 21,87 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 182,19 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 9,33 tỷ USD);  trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 107,07 tỷ USD, tăng 13,3% (tương ứng tăng 12,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.   

Trong kỳ 2 tháng 7 năm 2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 1,7 tỷ USD.

Xuất khẩu hàng hóa biến động tăng

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2019 đạt 12,42 tỷ USD, tăng 18,2% (tương ứng tăng 1,91 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 7/2019.

xuất khẩu 7 tháng 2019
Trị giá xuất khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất 7 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018

 

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 7/2019 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 7/2019 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện tăng 567 triệu USD, tương ứng tăng 33%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng tăng 200 triệu USD, tương ứng tăng 30,2%; hàng dệt may tăng 194 triệu USD, tương ứng tăng 12,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 189 triệu USD, tương ứng tăng 13,3%; giày dép các loại tăng 124 triệu USD, tương ứng tăng 16,5%; hàng thủy sản tăng 81 triệu USD, tương ứng tăng 22,6%...

Như vậy, tính đến hết tháng 7 năm 2019, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 145,48 tỷ USD, tăng 7,8%  tương ứng tăng 10,48 tỷ USD so với 7 tháng/2018.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 7/2019 đạt 8,31 tỷ USD, tăng 22,5%, tương ứng tăng 1,53 tỷ USD so với kỳ 1 tháng 7/2019, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa trong 7 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 99,54 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 5,06 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 68,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Nhập khẩu hàng hóa tăng ở một số nhóm hàng chủ yếu

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 7/2019 đạt 11,61 tỷ USD, tăng 3,8% (tương ứng tăng 426 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 7/2019.

Nhập khẩu 7 tháng đầu năm 2019
 Trị giá nhập khẩu 10 nhóm hàng lớn nhất trong 7 tháng/2019 so với cùng kỳ năm 2018 

 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 7/2019 tăng so với kỳ 1 tháng 7/2019 chủ yếu ở một số nhóm hàng sau: xăng dầu các loại tăng 198 triệu USD, tương ứng tăng 93,3%; điện thoại các loại tăng 182 triệu USD, tương ứng tăng 29,3 %; quặng và khoáng sản tăng 50 triệu USD, tương ứng tăng gấp 2 lần; ngô tăng 47 triệu USD, tương ứng tăng 89,6%; thức ăn gia súc và nguyên liệu tăng 42 triệu USD, tương ứng tăng 29,8%...

Như vậy, tính đến hết tháng 7/2019, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 143,78 tỷ USD, tăng 8,6% (tương ứng tăng 11,39 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 6,81 tỷ USD, tăng 6,4% (tương ứng tăng 409 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 7/2019, qua đó nâng tổng trị giá nhập khẩu trong 7 tháng đầu năm 2019 của nhóm các doanh nghiệp này lên 82,65 tỷ USD, tăng 5,5% (tương ứng tăng 4,27 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2018, chiếm 57,5% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Nguyên Hà