Bộ Công Thương: 900.000 bộ hồ sơ điện tử được xử lý trên dịch vụ công trực tuyến

Năm 2018, triển khai dịch vụ công và Chính phủ điện tử là một trong những nhiệm vụ lớn mà Cục thương mại điện tử và Kinh tế số đã thực hiện thành công.

Ngày 16/1/2018 tại Hà Nội, Cục thương mại điện tử và kinh tế số (IDEA) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã ghi nhận những kết quả mà Cục đã đạt được trong năm 2018 và yêu cầu, năm 2019, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cần tăng tốc để bứt phá.

Báo cáo tổng kết các hoạt động công tác trong năm 2018, ông Đặng Hoàng Hải cho biết, năm 2018, triển khai dịch vụ công và Chính phủ điện tử là một trong những nhiệm vụ lớn mà Cục thương mại điện tử và Kinh tế số đã thực hiện thành công.

Cục thương mại điện tử và kinh tế số

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng yêu cầu, năm 2019, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cần tăng tốc để bứt phá

Theo đó, Cục đã rà soát, thống kê, giảm thiểu thủ tục hành chính, tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến, ban hành sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm pháp lý hóa việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 và 4, nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước.

Trong năm 2018, Cục đã phối hợp với các đơn vị có thủ tục hành chính (TTHC) liên quan triển khai mới 15 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT), cập nhật, nâng cấp 23 DVCTT thuộc lĩnh vực xuất nhập khẩu, an toàn công nghiệp, điện… Hoàn tất xây dựng 10 DVCTT mức độ 4 thuộc lĩnh vực năng lượng, xúc tiến thương mại, lưu thông hàng hóa trong nước. Xây dựng mới, nâng cấp, đưa tổng số DVCTT mức độ 3, 4 của Bộ lên 143 DVCTT trên tổng số 294 TTHC. Các DVCTT ở mức độ này đã tiếp nhận và xử lý trên môi trường mạng tổng cộng hơn 900.000 bộ hồ sơ điện tử.

cục thương mại điện tử và kinh tế số

Ông Đặng Hoàng Hải cho biết, triển khai dịch vụ công và Chính phủ điện tử là một trong những nhiệm vụ lớn mà Cục thực hiện thành công trong năm 2018

Về hạ tầng kinh tế số, trong năm 2018, IDEA đã triển khai hệ thống thanh toán thương mại điện tử quốc gia Keypay. Triển khai giải pháp quản lý chứng từ điện tử trong thương mại. Phát triển giải pháp cho thương mại điện tử (TMĐT) trên nền tảng hạ tầng SMS và dịch vụ viễn thông. Phát triển hạ tầng thẻ thông minh.

Trong quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục đã quản lý đăng ký, thông báo website thương mại điện tử, trong năm 2018, Cục đã tiếp nhận, tư vấn và hỗ trợ hơn 7.900 DN và gần 2.800 cá nhân đăng ký tài khoản. Xử lý gần 10.260 website thương mại điện tử thực hiện thủ tục thông báo và gần 680 website đăng ký. Cổng online.gov.vn đã xét duyệt trên 31.000 hồ sơ doanh nghiệp. 8.400 hồ sơ cá nhân; 24.268 thông báo website TMĐT bán hàng đã duyệt và 951 website đăng ký cung cấp dịch vụ TMĐT được duyệt điện tử và đã xác nhận.

Bên cạnh đó, Cục đã tiếp nhận và xử lý gần 2.710 lượt phản ánh trên Cổng thông tin quản lý hoạt động TMĐT về các hành vi như không đăng ký, thông báo website, cung  cấp sản phẩm không đảm bảo chất lượng, giả mạo DN khác nhằm lừa đảo khách hàng. Phối hợp, cung cấp thông tin cho Ban chỉ đạo 389 quốc gia danh sách 30 website bán xì gà trên mạng để phối hợp xử lý.

Một trong những thành công được coi là điểm nhấn cần nhắc đến đó là việc triển khai Ngày mua sắm trực tuyến (Online Friday). Là năm thứ 5 được tổ chức liên tiếp theo phê duyệt của Chính phủ, Ngày mua sắm trực tuyến 2018 đã thu hút hơn 3.000 DN tham gia với trên 27.000 sản phẩm, khoảng 1,4 triệu người tham gia mua sắm với khoảng 1,8 triệu đơn hàng được đặt thành công, doanh thu đạt khoảng 1.600 tỷ đồng.

cục thương mại điện tử

Chia sẻ về những mục tiêu, phương hướng phát triển của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số trong năm 2019, ông Đặng Hoàng Hải cho biết, Cục sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng, từng bước hoàn thiện thể chế, chính sách về TMĐT và kinh tế số.

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực pháp luật về TMĐT và xử lý xi phạm nếu có. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển TMĐT và các chương trình hỗ trợ DN ứng dụng TMĐT. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến TMĐT đồng thời đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến và Chính phủ điện tử.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã đạt được trong năm 2018. Là một trong những đơn vị đã chủ động xử lý rất tốt chương trình, kế hoạch của mình, Thứ trưởng mong muốn, trong thời gian tới, Cục sẽ làm tốt hơn, mạnh mẽ hơn để đáp ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách hành chính, giảm các thủ tục kinh doanh, Thứ trưởng yêu cầu trong công tác quản lý văn bản quy phạm pháp luật, dịch vụ công trực tuyến, Chính phủ điện tử, hạ tầng… Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cần đặt ra những mục tiêu, kế hoạch cụ thể  với từng đầu việc, để quản lý chi tiết hơn những mảng việc đã làm hoặc chưa làm được, Thứ trưởng lưu ý.

 “Kinh tế số và thương mại điện tử là tất cả những cái có tốc độ phát triển cao nhất, nhanh nhất, nếu chúng ta đi chậm một bước là chúng ta đang lùi chứ không phải dẫn đầu. Người đi đầu mà đi chậm thì không hy vọng người đi sau đi nhanh được”, Thứ trưởng cũng mong muốn được chứng kiến nhiều bước phát triển mạnh mẽ của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Hồng Hà