Bộ Công Thương: Đồng nhất quan điểm với Bộ Y tế trong quản lý thuốc lá điện tử, sẽ có chế tài rõ ràng

Bộ Công Thương cho biết nhất trí với quan điểm của Bộ Y tế về thuốc lá điện tử, và sẽ thực hiện đúng chức năng quản lý nhà nước của mình trong phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng chính sách quản lý phù hợp với mặt hàng này theo hướng tiệm cận nhất với ý kiến của Bộ Y tế, đi kèm với các quy định, chế tài xử lý cần thiết.
Đội Quản lý thị trường số 9 (QLTT Hà Nội) kiểm tra phát hiện, tạm giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử tại một cơ sở trên đường Trích Sài, Tây Hồ tháng 6/2023
Cục QLTT Hà Nội kiểm tra phát hiện, tạm giữ hàng trăm sản phẩm thuốc lá điện tử, tinh dầu dùng cho thuốc lá điện tử tại một cơ sở trên đường Trích Sài, Tây Hồ tháng 6/2023

Khoản 19 Điều 1 Nghị định số 106/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 14/9/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá có quy định: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng quy định phù hợp để quản lý các sản phẩm thuốc lá điện tử, trình Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, theo đúng chức năng và nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình, Bộ Công Thương đã có các tờ trình báo cáo Thủ tướng về việc ban hành Nghị quyết thí điểm chính sách quản lý đối với các loại hình thuốc lá thế hệ mới, chủ yếu bao gồm thuốc lá điện tử và thuốc lá làm nóng có hương liệu.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Công Thương làm việc và thống nhất với Bộ Y tế về chính sách quản lý đối với các loại hình thuốc lá thế hệ mới. Bộ đã có 2 lần làm việc với Bộ Y tế, và hiện vẫn đang trong quá trình rà soát để thống nhất quan điểm với Bộ Y tế hoàn thiện chính sách quản lý thuốc lá thế hệ mới.

Theo đó, Bộ Công Thương dự kiến sẽ đưa mặt hàng sản phẩm thuốc lá thế hệ mới vào đối tượng điều chỉnh của Nghị định thay thế Nghị định số 67/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá để có hình thức quản lý phù hợp với yêu cầu của thực tiễn.

Cần có chế tài cụ thể để quản lý, xử lý việc kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá điện tử
Cần có chế tài cụ thể để quản lý, xử lý việc kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá điện tử

Phát biểu tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV hồi tháng 11/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã nêu rõ, đối với chính sách thí điểm quản lý thuốc lá điện tử, “Bộ Công Thương đang xây dựng phương án quản lý theo hướng tiệm cận nhất với ý kiến của Bộ Y tế”.

Dù quản lý theo hướng nào, cũng cần có các chính sách, quy định cụ thể. Tại Dự thảo Nghị quyết thí điểm trình Chính phủ, điều này sẽ được thể hiện rõ, đi cùng với quy định là các chính sách quản lý, chế tài xử lý vi phạm cần thiết để siết chặt công tác quản lý thuốc lá điện tử.

Hiện Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan để thống nhất quan điểm quản lý mặt hàng thuốc lá điện tử và hoàn thiện Dự thảo, sớm trình Thủ tướng Chính phủ theo hướng phù hợp với Hiến pháp, Luật Đầu tư, các quy định khác có liên quan và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với chiến lược quốc gia, giảm thiểu tác hại của thuốc lá, an toàn sức khỏe cho người sử dụng, dung hòa quyền lợi giữa chủ thể liên quan, phù hợp với thông lệ quốc tế và những cam kết của Việt Nam, với cộng đồng quốc tế.

Thy Thảo