Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá cáp thép dự ứng lực nhập khẩu từ 3 quốc gia

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1704/QĐ-BCT ngày 5/7/2023 về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc.

Cụ thể, các sản phẩm cáp thép dự ứng lực bị điều tra thuộc các mã HS: 7312.10.91 và 7312.10.99.

Trước đó, vụ việc được khởi xướng điều tra dựa trên Hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá do đại diện của ngành sản xuất trong nước nộp ngày 9/8/2022.

Ngành sản xuất trong nước đã cáo buộc các sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam và hành vi này là nguyên nhân chính ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất sản phẩm cáp thép dự ứng lực của Việt Nam.

Trên cơ sở đó, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương đã tiến hành thẩm định và có các công văn yêu cầu bổ sung, làm rõ một số thông tin, nội dung về phạm vi sản phẩm, căn cứ xác định hành vi bán phá giá cũng như dấu hiệu ngăn cản sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương ban hành Quyết định về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực
Bộ Công Thương ban hành Quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm cáp thép dự ứng lực từ Malaysia, Thái Lan và Trung Quốc (Ảnh: Mỹ An)

Sau khi ban hành Quyết định điều tra chống bán phá giá, Bộ Công Thương sẽ gửi bản câu hỏi điều tra tới các bên liên quan để thu thập thông tin, phân tích, đánh giá các nội dung cáo buộc gồm: (i) hành vi bán phá giá của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của các nước bị điều tra; (ii) xác định việc ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước; (iii) mối quan hệ nhân quả giữa hành vi bán phá giá và ngăn cản đáng kể sự hình thành của ngành sản xuất trong nước.

Bộ Công Thương sẽ thực hiện việc thẩm tra, xác minh lại các thông tin do các bên liên quan cung cấp trước khi hoàn thành kết luận điều tra chính thức về vụ việc.

Đồng thời sẽ tổ chức tham vấn công khai để các bên liên quan trực tiếp trao đổi, cung cấp thông tin, bày tỏ quan điểm về vụ việc trước khi đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.

Theo quy định của Luật quản lý Ngoại thương, trong trường hợp cần thiết, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời.

Vì vậy, Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan và cung cấp các thông tin cần thiết tới Bộ Công Thương để đảm bảo quyền và lợi ích của mình theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân đăng ký bên liên quan theo mẫu Đơn đăng ký bên liên quan tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 37/2019/TT-BCT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại và gửi tới Cơ quan điều tra theo địa chỉ dưới đây theo phương thức công văn chính thức hoặc thư điện tử.

Để đảm bảo quyền và lợi ích cá nhân hợp pháp của mình, Cơ quan điều tra khuyến nghị các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hàng hoá bị điều tra đăng ký làm bên liên quan để thực hiện quyền tiếp cận thông tin, cung cấp thông tin và bày tỏ quan điểm trong quá trình điều tra vụ việc chống bán phá giá này.

Xem Quyết định số 1704/QĐ-BCT ngày 5/7/2023 tại đây.

Hạn cuối để đăng ký bên liên quan là ngày 29/9/2023.

Huyền My